3. internasjonale konferanse i IFSW i Kampala, Uganda

3. internasjonale konferanse i IFSW i Kampala, Uganda

Ansatte fra Abup, FoU deltar og bidrar hvert år på internasjonale konferanser. Her rapporteres i korthet fra Abup’s internasjonale engasjement og fra konferansen med tema «Strenghtening Human Relationships for Social, Economic and Political Transformation.

Rolf Rohde fra FoU, Abup og Gunnar Eide fra RVTS, Sør var invitert til å holde innledning på IFSW’s konferanse i oktober 2019. IFSW betyr Interantional Federation of Social Workers. Tema om «Livets Tre» som metafor og metode i terapeutisk og sosialt arbeid ble godt mottatt. Det var 126 innledninger og workshops i løpet av tre dager. Som de eneste to norske blant deltagere fra 26 ulike land ble det spennende og tankevekkende møter med vilkår og problemstillinger som er svært ulike de vi møter i daglig arbeid hjemme. Alt i fra ufattelig fattigdom, barnearbeid, kjønnsrelatert vold og økonomisk vekst og håp for framtiden var aktuelle tema på konferansen.

Sørlandet sykehus har i mange år samarbeidet med Haydom Sykehus i Tanzania. Våre samarbeidspartnere fra Tanzania deltok også på konferansen. Oppfølging av ICDP, (International Child Development Program) ble fortsettelse av reisen. Programmet er rettet mot de mest sårbare barna og involverer foreldre, lærere og ledere i landsbyer og menigheter.  Mer enn tre tusen barn i Manyara provinsen blir på en eller annen måte berørt av slagordet for ICDP innsatsen, «how to raise a child without a stick».

Forfatter: Rolf Rohde

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar