Å leve med Kierkegaard, av Sørine Godtfriedsen 

Å leve med Kierkegaard, av Sørine Godtfriedsen 

Den danske journalist og prest, Sørine Godtfriedsen har skrevet en fascinerende liten bok om sitt «samliv» med den store danske teolog, filosof og eksistensialist fra 1800-tallet, Søren Kirkegaard.

Boken er en intens og medrivende intellektuell og sugerende parallellreise mellom forfatterens eget liv, Kirkegaards biografi og hans tanker om selvstendighet, kjærlighet, hengivelse, nåde og stadier i forhold til det å stå helt alene i verden med eller uten Gudstro. 

Troen på og tilliten til transcendensen, og nåden, gjennom Gud, bærer oss forbi vår innerste, eksistensielle ensomhet, fra estetikken til etikken og inn i en slags pliktdrevet kjærlighet til noe større, til Gud. 

Dette er komplisert. Forfatteren bruker sin egen «mislykkede» kjærlighetshistorie som eksempel. Dette krysskommenter med Kirkegaads eget brudd med sin forlovede, Regine, og hans selvvalgte (?) plagede, men fruktbare, ensomhet etter dette. 

Budskapet i boken er tydelig, men mangefasettert og den lettleste konklusjonen er at den gir oss en sterk impuls til å vikle oss ut av rendyrket lykkejag, narsissisme og banal livsnytelse. Personlig synes jeg det pliktbetonte imperativet i møtet med spiritualitet, som med Kirkegaard betones nokså sterkt, er det mest kompliserte. For meg en undring om det betingelsesløse kjærlighetsaspektet i det gåtefulle nådebegretet, det som griper sterkest. 

Likefullt kan Godtfriedsens bok varmt anbefales som sterk og kraftfull eksistensiell stimulering i en medkultur preget av overfladiskhet og tomhet. 

Forsidebildet er hentet fra Vårt land forlag: Å leve med Kierkegaard

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar