«Å sette farger på livet» Ny lærebok i psykisk helsearbeid

«Å sette farger på livet» Ny lærebok i psykisk helsearbeid

Av Odd Volden

Det finnes vel knapt fagfolk på psykisk helsefeltet i dag som ikke har hørt et eller flere foredrag av mennesker med brukererfaring fra feltet. Det vi kanskje kan kalle ”den muntlige erfaringsformidlingen” / ”det muntlige brukerperspektivet” er blitt relativt mainstream. Mange holder foredrag, mange hører / har hørt på.

Det er mer uklart om / i hvilken grad fagfolk leser brukernes tekster. Disse kommer i en rekke former; som Facebook-statuser, blogginnlegg, artikler, bokkapitler, narrativer (fortellinger).

Noen av oss skriver også kapitler i lærebøker. Jeg vet ikke i hvilken grad disse kapitlene blir lest og benyttet i ulike studieløp, men de finnes nå i hvert fall. Jeg oppfordrer derfor alle fagfolk til å gjøre seg kjent også med brukerbevegelsens tekster.

Jeg har skrevet et kapittel om brukerperspektivets forutsetninger, status og konsekvenser i en bok som kom ut på forsommeren. Jeg har i mitt kapittel blant annet brukt ABUPs talk show Nesten helg som eksempel på en god psykisk helse-tjeneste på samfunnsnivå.

Men boka inneholder selvfølgelig veldig mye mer:

”Å sette farger på livet”, redigert av Arve Almvik og Lisbet Borge, …er en oppfølging av bøkene Tusenkunstnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid (2000) og Psykisk helsearbeid i nye sko (2006).

Samhandlingsreformen forsterker en utvikling i retning av lokalbaserte tjenester som bygger på brukernes behov. Hensynet til en helhetlig brukeroppfølging er en sentral begrunnelse for et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Boka beskriver kunnskapsgrunnlaget, behovet for kompetanse og aktuelle arbeidsformer og metoder i fagfeltet psykisk helsearbeid. (Hentet fra forlagets presentasjon)

Jeg har ikke sett boka selv ennå, men jeg anmeldte forgjengeren Psykisk helsearbeid i nye sko (2006) for Tidsskrift for psykisk helsearbeid, og ga den boka gode skussmål:

Jeg sitter med et klart inntrykk av at folka bak disse bøkene skal ha mye kred for å ha bidratt substansielt til utviklingen av feltet og faget. Samlet behandler disse bøkene et vell av problemstillinger man rett og slett ikke kommer utenom dersom man ønsker å være psykisk helsearbeider i dag. (Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2/2007)

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar