Abup international?

Abup international?

Er Abup en internasjonal og flerkulturell avdeling?

Oktoberutgaven av ”Nesten Helg”, Abups eget talkshow, var en sterk opplevelse. Fader Christoforos Schuff kom direkte fra Lesvos og den mottaksleiren for flyktninger han har ansvar for. Gjennom ord og toner formidlet han et direkte budskap om å bry seg, om barmhjertighet og kjærlighet til mennesker i nød. Nilab Ahmadi og Semir Mujkic fortalte sine historier om flukt, møte med Norge og sin vei inn i det norske samfunnet og musikkterapeut Sofie Mortvedt fortalte om arbeid blant flyktninger i Norge. Det hele ble ledet av Abups talkshowvert, Karl Erik Karlsen. Denne kvelden ble for mange et fortettet uttrykk for Abups internasjonale og flerkulturelle engasjement.

Skrevet av Dagfinn Ulland

Men det er mer å si om dette engasjementet. Over lang tid har klinikere vært opptatt av at et økende antall av befolkningen ikke er etnisk norsk. Dette merkes i samtaler med barn, unge og deres pårørende. For å forstå og kunne hjelpe barn, unge og deres familier, må en være interessert i deres bakgrunn, deres kultur og deres livshistorier. Helt siden 2004 har avdelingen hatt et eget flerkulturelt team og klinikere i hele avdelingen har på forskjellig vis brukt ulike tilnærminger for å møte en internasjonal befolkning. Nevnes spesielt bør også arbeidet med enslige mindreårige flyktninger – et arbeid som i disse dager er spesielt aktualisert både i Aust- og Vest-Agder.

Gjennom et flerårig forskningsprosjekt med Marte Meo filmveiledning som intervensjon og samarbeid om bruk av ICDP ved Haydom i Tanzania er ABUP på banen også utenfor landets grenser. Begge tiltakene har et forebyggende psykisk helseperspektiv og er rettet mot samspillet mellom foreldre og barn. I et samarbeid med Kilden Dialog er Abup engasjert i flerkulturelt arbeid knyttet til forestillingen Fargespill. Til våren blir det forestilling og seminar. Dette prosjektet følges også av forskning hvor forskeren er tilknyttet Abup og Ansgar Teologiske høgskole.

Et annet poeng er at både klinikere og forskere baserer sin praksis på kunnskap innhentet fra internasjonale fagmiljøer og bidrar selv i de forskjellige nettverk til å holde kontakten med et internasjonalt fagmiljø.

Dette er bare noe av det som kan nevnes for å besvare spørsmålet om Abup er en internasjonal avdeling. Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, heter det. Men mye tyder på at lokalt og globalt psykisk helsearbeid i fremtiden må gå hånd i hånd. Det innebærer at vi som avdeling må ha en viss grad av kulturell nysgjerrighet og kompetanse i møte med mennesker med forskjellig bakgrunn. Spørsmålet er om vi prioriterer dette høyt nok?

Noen stiller også spørsmål ved om profesjonsutdanninger i dag er tilstrekkelig opptatt av å utdanne helse- og sosialarbeidere til å møte en internasjonal og flerkulturell hverdag. Siden avdelingen er med i det universitetskliniske samarbeidet UNIK og har mange studenter med praksis hos oss, har vi en god anledning til å profilere oss som en internasjonal avdeling og vise studenter at vi ønsker å være en internasjonal avdeling.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar