ACE-studien

ACE-studien

ACE-studien (the Adverse Childhood Experiences study) har undersøkt 17 000 mennesker for negative barndomserfaringer som overgrep, vold, sykdom osv. Jo flere negative erfaringer, jo større er sjansen for fysisk og psykisk sykelighet.

Mekanismen er at disse negative erfaringene forstyrrer den tidlige oppkoblingen av nevroner i hjernen, og at sjansene øker for at man bruker mestringsstrategier som gir risikoatferd. Dette kan være i form av rusmisbruk, prostitusjon, selvskading, generelt dårlig ivaretakelse av seg selv. Dette kan igjen føre til en ond sirkel der de ulike faktorene forsterker hverandre. Mange negative barndomserfaringer gir opptil 20 års kortere forventet levetid. Dette er alvorlige perspektiver å ta inn over oss på samfunnsplanet. Les og se mer om ACE-studien på disse linkene:

http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbiq2-ukfhM&feature=youtu.be

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar