ADHD kurs i Kristiansand 15. mars 2017

ADHD kurs i Kristiansand 15. mars 2017

Til foreldre som har barn eller ungdommer med ADHD
Til voksne som selv har fått diagnosen ADHD
Til andre pårørende til barn, ungdommer eller voksne som har fått diagnosen ADHD

GRATIS KURS OM ADHD

Mange opplever at det er vanskelig å få tak på hva ADHD er for noe, syns det blir litt for lite informasjon fra sykehuset og kanskje for mye (og for dårlig) informasjon på TV og i aviser. Mange lurer også på hvordan en best kan forstå og møte barn, unge og voksne med denne type vansker.

Hjelp til økt kunnskap og forståelse oppfattes av oss som ett av de viktigste behandlingstiltakene for barn, ungdommer eller voksne med ADHD og sykehuset ønsker derfor å gi tilbud til foreldre og nære pårørende om ett foredrag om dette temaet.
Ungdommer eller voksne med ADHD som selv tror de holder ut å høre på en psykolog som snakker i 4 timer er hjertelig velkommen.

Andre familiemedlemmer, pårørende eller støttepersoner, som tror de vil kunne ha nytte av ett slikt foredrag, vil også være velkommen til å delta.

Kurset er slått sammen med tilsvarende kurs for fagpersoner.

Sted:

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, Undervisningssenteret, sal 2.

Tid:

Alt 1) Onsdag 15. mars 2017, kl. 1000-1445 eller

Alt 2) Onsdag 15. mars 2017, kl. 1800-2200

Foredragsholder:

Psykologspesialist Werner Nebelung, ansatt ved Abup – Arendal

Innhold:

Er det riktig å kalle ADHD for en sykdom? Generelt om ADHD, hva ADHD er og hva det kan skyldes. Konsekvenser av ADHD for læring og samspill. Behandling og tiltak (Vektlegger tiltak for barn og ungdom).

Påmelding:

Av hensyn til antall plasser må vi be om en påmelding.

For påmelding ring ekspedisjonen i Abup på tlf 38 17 74 00

Hvis tiden ikke passer, fortvil ikke, det kommer flere nye muligheter.

 

Til pedagogiske ledere for skoler og barnehager i Aust Agder
Til ledere for helse- og sosialarbeidere i Aust Agder

TILBUD OM GRATIS GRUNNOPPLÆRING OM ADHD FOR PEDAGOGISK PERSONALE, HELSE- OG SOSIALARBEIDERE I AUST-AGDER

Sted:

Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand, Undervisningsenteret, salt 2.

Tid:

Alt 1) Onsdag 15. mars 2017, kl. 1000-1445

Alt 2) Onsdag 15. mars 2017, kl. 1800-2200

Foredragsholder:

Psykologspesialist Werner Nebelung

Sørlandet Sykehus har hatt forsetter om, med jevne mellomrom, å kunne tilby opplæring om ADHD for ansatte i skoler og barnehager samt helse- og sosialarbeidere (inkl. NAV ansatte) samt annet fagpersonale som selv opplever at de trenger mer kompetanse eller oppfriskning i forhold til denne type vansker.

På tross av at skoler og barnehager jevnlig oppdaterer seg på ulike problemstillinger vil det hvert år være mange ansatte som opplever at de får ett barn i klassen eller gruppen som nylig har fått diagnosen ADHD, flere av disse opplever behov for faglig påfyll.

1/3 av elevene stryker eller dropper ut av videregående skole og NAV kontorene har hendene fulle med unge klienter. Felles for mange av disse er at de strever med lærevansker, hvor ADHD er en av disse. Mange har også pådratt seg store atferdsproblemer, rusproblemer eller andre sekundære vansker.

Tilbudet er ikke ment å erstatte annen type oppfølging.

Kurset for fagpersonale vil være slått sammen med kurs/foredrag for pasienter og pårørende. Påmelding: Telefon til ekspedisjonen i Abup 38 17 74 00.

Det er ønskelig at de som melder seg på opplyser hvilke av våre klienter de har i sin klasse/gruppe eller sin skole/barnehage, dersom de har noen.
Det er imidlertid ikke nødvendig å ha noen med denne problemstillingen på arbeidsplassen for å få lov å delta.

Det vil med sannsynlighet komme nye tilsvarende kurs også videre framover.

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar