Korona-informasjon til barn og unge

Informasjon om korona-viruset til barn og unge er samlet på en sykehusets nettside: https://sshf.no/om-oss/beredskap#informasjon-til-barn-og-unge.

Hvordan foregår timer på ABUP:

Hvis du har fått time på ABUP vil du mest sannsynlig få hjelp gjennom telefon- eller videosamtaler. Dersom du skal møte til time hos oss vil du få beskjed over telefon kort tid i forveien hvordan vi ønsker at dette skal foregå. Det kan også være at du må vente litt lenger enn vanlig på en time, men vi jobber for at alle skal bli tatt vare på og få den hjelpen de trenger. Hvis du som forelder opplever at det går tid og du ikke hører noe fra din behandler – ring og spør hvordan vi best kan hjelpe dere.

Hvem kan jeg kontakte dersom jeg blir redd eller har spørsmål:

Dersom du ikke har noen voksen som du er trygg på som kan hjelpe deg når du er redd eller har spørsmål kan du kontakte helsesykepleier eller kontaktlæreren din på telefon eller skolemail.

Du kan også kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge

Blåkors sin chat-tjeneste: https://www.snakkompsyken.no/

Hos BARsnakk-chat får du chatte med voksne som har vokst opp med rusproblemer i familien.

På ung.no sin hjemmeside https://www.ung.no/oss/ er det enda flere tips til telefon-og chat-tjenester for barn og unge som har det vanskelig.