Andrew Chanen

Andrew Chanen

Professor Andrew Chanen, Orygon, National Center of  Excellence in Youth Mental Health & The Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne, forsker, underviser og jobber klinisk med forebygging og tidlig intervensjon for alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personlighetsforstyrrelser, men også stemningslidelser og psykoselidelser. Han grunnla og leder et behandlingstilbud for ungdom, HYPE – Helping Young People Early, et program som jobber for å forstå, forebygge og intervenere tidlig i forhold til alvorlig personlighetsproblematikk, særlig emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. HYPE ble tildelt en pris for beste behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten i Australia og New Zealand i 2012. Andrew Chanen har publisert over 80 vitenskapelige artikler. Han leder  International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) og er medlem I ICD-11 Review group for the classification of Personality Disorders.

http://bjp.rcpsych.org/content/202/s54/s24

https://www.orygen.org.au/About/Our-People/Researchers/Andrew-Chanen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar