Anne Marie S. Bakken

Anne Marie S. Bakken

Anne Marie Sand BakkenStilling: Enhetsleder
Enhet: Abup Lister, Poliklinikken Flekkefjord
Epost: anne.marie.bakken@sshf.no
Telefon: 991 06 762

Kompetanseområde/faglig interesse:
Er for tiden enhetsleder ved Abup Lister.  I min studietid skrev jeg hovedfagsoppgave om destruktiv ledelse, utarbeidet ny teori og modell som er publisert i boka «Ledelse på godt og vondt». Ledelse er interessant og jeg trives med dette arbeidet. Det er interessant å være med å utvikle faget i praksis med psykisk helse for barn og unge

Bakgrunn:

1997 – 2003
Profesjonsstudiet, Uib
1996-07 – 1996-12
Delfag arbeids og org. psykologi, Uib
1995-09 – 1996-06
Grunnfag Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Uib
2007-09 – 2008-06

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av å tilby barn og unge kvalitet i behandlingstilbudet. Det er mange grunner til at psykisk helse blir nedsatt og derfor mange ulike fremgangsmåter for å få til bedring. Jeg er opptatt av en holistisk tilnærming i møte med mennesker.  Å ha fokus på nettverk både privat og profesjonelt samt å tilby fleksibilitet til dem som vi møter er elementer som er av stor betydning i arbeid med barn og unge. Videre ønsker jeg å forebygge helseproblemer ved å oppsøke og drive informasjonsarbeid. Jeg har også interesse for hva andre fagdisipliner som innen kultur/filosofi samt fysisk aktivitet kan bidra med for økt psykisk helse.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Publikasjoner & presentasjoner

Skogstad, A. Einarsen, S. Schanke Aasland, M og Sand Bakken, A. M (2002): Destruktiv lederskap: Årsaker og konsekvenser. Einarsen, S. Skogstad,A (red), Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.

Destruktiv ledelse(1996) Skogstad. A Einarsen, Schanke Aasland, M og Sand Bakken, A.M: Ledelse i fag og praksis.

Kursprogram:

Psyk meg opp i ledelse, Lillehammer. Ett internt lederutvikling program i helse Sør-Øst for avdelig/enhetseldere

Fullført intert psykolog lederutviklingsprogram for  avdeligs/enhetsledere i helse Sør-Øst 2008 (Psyk meg opp i ledelse).

2003-2010. NPFs Spesialistprogram for barn og unge

Relaterte innlegg