Åshild Tellefsen Håland

Åshild Tellefsen Håland

Åshild Tellefsen HålandStilling: Enhetsleder FoU, Ph.D og psykologspesialist i Kristiansand
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: aashild.haaland@sshf.no
Telefon: 38 07 62 06 / 915 23 438

Kompetanseområde/faglig interesse:

 

Bakgrunn:

Ph.D , psykologspesialist. Mottok prisen ”Årets doktorgrad i 2013” av Norsk Psykologiforening for forskning på atferdsterapeutisk gruppeterapi ved OCD (Obsessive-compulsive disorder).

Hva er jeg særlig opptatt av:

Faglige interesser er psykoterapiforskning  på OCD, angstlidelser og tilbakemelding i par-og familieterapi, samt implementering.

Aktuelt fra abup.no:

 

Engstelige ungdommer får hjelp gjennom flerfamiliegrupper

Ungdommer i alderen 12-17 år med angst kan nå få hjelp i Abup for sine angstproblemer ved å møte 5-8 ungdommer og deres foreldre i såkalte «flerfamiliegrupper». Dette betyr i praksis at en gruppe kan bestå av 15-20 personer, samt 3-5 terapeuter. Flerfamilie-manualen «Risk» bygger på kognitive atferdterapeutiske prinsipper og er utviklet av forsker og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland i samarbeid med flere av Abups terapeuter.

 

Forskning og klinikk hånd i hånd

Da jeg var midt i innspurten på doktorgradsavhandlingen om kognitiv gruppeterapi for OCD fikk jeg spørsmålet fra en kliniker i Abup. ”Når skal du begynne å jobbe igjen?” Holdt på å svare at jeg aldri hadde jobbet mer, men skjønte jo at spørsmålet var godt ment og at jeg var ønsket tilbake i klinikken.

 

[tabby title=»Cristin»]

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

[tabby title=»Prosjekter»]

Long-term OCD project: Nåværende hovedprosjekt er en 10- års oppfølging av gruppeterapi for OCD. En kvalitativ og kvantiativ studie som er finansiert av Extrastifelsen fra 2013-2016.  Medforskere i prosjektet er dr.med Liv Tveit Walseth, stipendiat/psykologspesialtist Tor Sunde, Ph.d/psykologspesialist Vegard Haaland og overlege Gunvor Launes. Eksterne samarbeidspartnere er professor Patrick Vogel ved NTNU og professor Joseph Himle ved University of Michigan

2LIST-prosjektet (http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/list-prosjektet/): RCT ledet av Bente Storm Haugland ved Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU). Målsettingen er å sammenligne to KAT-intervensjoner gitt til engstelig ungdom på ungdomsskolen. ABUP er ansvarlig for å samle inn data fra seks skoler på Sørlandet.

3STIC-prosjektet:  http://www.modum-bad.no/filarkiv/File/-_pdf-filer/2011/Forskningen/TT_2.pdf: RCT ledet av Terje Tilden, Ph.d/ ass. Forskningsleder ved Modum Bad. Målsettingen med prosjektet er å undersøke om bruk av tilbakemelding i par- og familieterapi har betydning for utfall. ABUP samler inn data på par-og familier ved eget Familieteam.

 

[tabby title=»Publikasjoner & presentasjoner»]

Håland, Å. T. For sikkerhets skyld – behandling av tvangslidelse belyst ved kasus. (2004). Tidsskrift for norsk psykologiforening, 5, 381-384

S. Solem, Å.T. Håland, P.A. Vogel,, B. Hansen, A. Wells. (2009). Change in metacognitions predicts outcome in obsessive compulsive disorder patients undergoing treatment with exposure respons prevention. Behavior Research and Therapy, 47,4, 301-307.

Vogel, P.A., Hansen, B., Håland, Å.T., Launes, G., Moen, E., Solem, S., & Himle, J.

(2009) Kan kognitiv atferdsterapi bli tilgjengelig for flere gjennom ny teknologi? Tidsskrift

for Kognitiv Terapi, 10 (3), 7-9.

Håland, Å.T., Vogel, P. A., Lie,B., Launes, G., Pripp, A. H., Himle, J. A. (2010). Behavioural group therapy for obsessive-compulsive disorder in Norway. An open community-based trial. Behaviour Research and Therapy, 48, 457-554.

Tilden, T., Håland, Å. T., Hunnes, K., Lærum, K.  T., Finset, A. & Gude, T (2010). Internett-basert tilbakemelding i par- og familieterapi: Erfaringer med empiriinformert terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening , 47, 1115-1118

Håland, Å.T, Vogel, P.A., Launes, G., Haaland, V.Ø., Hansen., B., Solem, S., & Himle, J. A. (2011). The role of Early Maladaptive Schemas in predicting exposure and response prevention outcome for obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy,49, 781-788

Vogel, P. A., Launes, G., Moen, E. M., Solem, S., Hansen, B., Håland, Å. T., &

Himle, J. (2012).Videoconference- and cell phone-based cognitive-behavioral therapy of

obsessive-compulsive disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders, 26, 158-

164.

Håland, Å.T. & Launes, G. (2014). Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper. Fra forskning til implementering. Tidsskrift for kognitiv terapi, 1, 6-27

Håland, Å.T. (2014). Virksom behandling for barn og unge med tvangslidelse. I nye arenaer, aktører og tilnærminger.(red) Thorød, A. b., Ulland, D., Ulland, E. & Volden, O. Universitetsforlaget

Vogel, P.A.; Solem, S.; Hagen, K.; Moen, E.,Launes, G., Håland, Å. T., Hansen, B. & Himle, J. (2014). A pilot randomized controlled trial of videoconference-assisted treatment for obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 63, 162-168.

Solem, S., Borgejordet, S; Haseth, S.,  Hansen, B, Håland, Å. T. & Bailey, R. (2015). Symptoms of health anxiety in obsessive–compulsive disorder: Relationship with treatment outcome and metacognition. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 5, 76-81.

Solem, S., Hagen, K., Hansen, B; Håland, Å. T., Launes, G; Lewin, A, Storch, E. A. & Vogel, Patrick A. (2015) Thought content and appraisals in cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of Cognitive Psychotherapy

Solem, S., Hagen, K., Wenaas, C., Håland, Å. T., Launes, G., Vogel, P. A., Hansen, B. & Himle, J. A. (2015). Psychotic and schizotypal symptoms in non-psychotic patients with obsessive-compulsive disorder.  BMC Psychiatry

[tabbyending]

 

 

Relaterte innlegg