Bård Bertelsen

Bård Bertelsen

Stilling: Psykologspesialist, PhD-kandidat
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand og Familieklinikken, Arendal
Epost: 
Telefon: 

Kompetanseområde/faglig interesse:
Jeg er opptatt av hvordan mennesker lever i samspill med hverandre, med sine materielle omgivelser og med de samfunnsstrømningene og det språket som omgir oss.

Bakgrunn:

Cand. Psychol ved Universitetet i Tromsø i 2001. Psykologspesialist med fordypning i klinisk psykologi med barn og ungdom (NPF) og familiepsykologi (IAP). Jeg har jobbet ved Familieklinikken, ABUP Arendal siden 2002. Fra 2013 har jeg også jobbet i 50% stilling ved Familiekontoret i Aust-Agder.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg holder på med et forskningsprosjekt som handler om å utforske implementering og praksis i intervensjonsprogrammet “Barn ut av foreldrekonflikten”. Dette er et tilbud som gis til foreldre og barn som lever med langvarig konflikt etter samlivsbrudd. Programmet tilbys i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid mellom ABUP og familievernet. Jeg er opptatt av forskning på lokale praksiser, og av å forstå det som skjer i behandling som bestemte former for samvær, snarere enn som teknisk anvendelse av redskaper.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

1) «Barn ut av foreldrekonflikten – samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd». PhD-prosjekt ved UiA, finansiert av Familiekontoret i Aust-Agder, ABUP og Norges Forskningsråd (Offentlig sektor PhD).
2) «Hva vi snakker om når vi snakker om familieterapi og diagnoser». Mikroforskning på egen praksis. Bård Bertelsen, Hans Christian Lunder og Ragnar Eskelund.

Publikasjoner & presentasjoner

Se oversikt i Cristin

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar