Barn lærer gjennom å bevege seg

Barn lærer gjennom å bevege seg

Mange barn og unge liker å jobbe konsentrert med skolearbeidet, og det ligger helt naturlig for dem. På samme måte, så er det mange barn som sliter med den tradisjonelle formen, og som føler seg bedre når de får være i bevegelse. Det føles mer naturlig for dem, og de lærer bedre gjennom å få være kreative.

Når jeg reiser rundt i skoleverket for å holde workshops i dans og bevegelse, så blir jeg av lærere ofte møtt med ”advarsler” mot enkelte elever. ” Du får nok problemer med han”, eller” Hun klarer  ikke konsentrere seg lenge”. Dette er noe jeg til stadighet hører, og det irriterer meg.

Hvorfor kan ikke jeg som pedagog få danne meg mitt eget inntrykk av de enkelte barna?  La nå barna få starte med blanke ark! Hvor ofte får de den muligheten? En erfaren pedagog vil kunne håndtere disse elevene, og veldig ofte slår det faktisk helt andre veien.

Den ” problematiske” gutten skilte seg faktisk ikke ut fra resten av gruppen. Hadde jeg ikke blitt advart på forhånd, så hadde jeg ikke hatt noen anelse om at han er en utfordring i det daglige. Og jenta som ikke klarer å konsentrere seg, var fokusert på  øvelsene hele tiden.

Mange av de som sliter i skolehverdagen, mestrer denne type læring bedre. Her, i rommet uten rader av stoler og pulter, finner  de sin arena der de føler de mestrer noe. Jeg har opplevd at elever har fått en helt annen status i gruppen etter en slik workshop. Plutselig er de gode på noe, kanskje blant de beste, og selvtilliten vokser. Dette gjelder veldig ofte gutter. Jeg møter ofte motstand fra gutta før jeg får  dradd de inn i gymsalen, for de skal i alle fall IKKE danse! Som regel følger de fleste med inn, og etter en time vil de helst ikke ut igjen.

Voksne tvinger barn og unge inn i en ramme, uten å ta hensyn til at denne formen ikke  passer for alle. Tør man bevege seg litt utenfor rammen, så treffer man kanskje en stor del av de som faller utenfor ”normalen”. Barn er kreative fra naturens side, og  for mange er den letteste måten å lære på, nettopp gjennom å få være kreativ. Det kommer for mange som en overraskelse at dans og bevegelse har en slik virkning på barn, men HALLO, dette er da ikke noe nytt!

Karin Moe Hennie

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar