Barnepleiere i institusjoner for foreldreløse spedbarn på landsbygda i Tanzania kan tjene på Marte Meo-veiledning.

Kari Vik mfl. har undersøkt om barnepleiere ved hjelp av Marte Meo veiledning kan bidra til å øke emosjonell og sosial støtte til foreldreløse spedbarn ved en institusjon i Tanzania.

Prosjektet ‘A spoonful of food and a spoonful of love – Marte Meo in nursing of motherless infants at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania’ hadde som overordnet mål å bedre mental helse for institusjonaliserte spedbarn gjennom å gi deres omsorgsgivere (barnepleiere) Marte Meo.

I delstudien ‘Marte Meo Counselling given to African caregivers of institutionalised infants. A three-case study’, publisert i Journal of Reproductive and Infant Mental Health i 2020, deltok tre av de 12 barnepleierne i fem Marte Meo-veiledninger. Ingen av dem hadde tidligere mottatt Marte Meo-veiledning. Første og siste film av hver barnepleier i samhandling med spedbarn, som regel en stellesituasjon, ble analysert kvalitativt og kvantitativt ut fra to støttende kategorier: 1) barnepleier reagerer på spedbarns initiativ, 2) barnepleier tar initiativ til støttende interaksjon, og to ikke-støttende kategorier: 3) barnepleier oppfører seg på en invaderende måte og 4) barnepleier reagerer ikke på spedbarnets initiativ.

Alle de tre barnepleierne viste en imponerende bedring av oppmerksomhet og sensitivitet i omsorgen for spedbarna og deres emosjonelle og sosiale behov. Dette viser at barnepleiere i institusjoner for foreldreløse spedbarn på landsbygda i Tanzania kan tjene på Marte Meo-veiledning og derved imøtekomme spedbarnets behov for emosjonell og sosial støtte.

Artikkelen finnes i sin helhet her.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar