Behandling av ungdom med angstlidelser i flerfamiliegrupper

Behandling av ungdom med angstlidelser i flerfamiliegrupper

Selv om kognitiv atferdsterapi har vist seg å være effektivt for mange barn og ungdom med angstlidelser og OCD, har cirka halvparten liten effekt. For å forbedre behandlingen har det vært foreslått å øke graden av familieinvolvering og grad av terapeutassistert eksponering. Vi har ved Abup utviklet en behandlingsmanual (RISK) hvor overnevnte behandlingskomponenter har fått stor plass. I RISK-gruppene møter 6-8 ungdommer og deres foreldre i såkalte flerfamiliegrupper der foreldrene lærer seg behandlingsprinsippene ved selv å delta aktivt i eksponeringen i løpet av terapitimene. Eksponering er viet stor plass. I løpet av åtte uker er 4 hele dager, samt 6 ettermiddager i hovedsak viet til eksponeringstrening. Lærerne er også involvert i behandlingen. Hovedmålet med studien er å teste effekten av Risk-gruppene i etterkant av behandling etter 3, 6 og 12 måneder.  Vi ønsker også å undersøke om grad av eksponering i timene og mellom timene har sammenheng med behandlingsutfall, samt om grad av uhensiktsmessig tilpasning til angsten fra foreldrenes side påvirker behandlingsutfallet. Anslagsvis 100 ungdommer og deres foreldre vil bli inkludert i studien. Gro Janne Wergeland, RKBU og Helse Bergen, og Tine Nordgreen, UIB og Helse Bergen er biveileder. Ekstern samarbeidspartner er professor Joe Himle ved Universitetet i Michigan.

Kontaktinformasjon:

epost: aashild.haaland@sshf.no

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar