Blogg som psykisk helsearbeid

Blogg som psykisk helsearbeid

Tema for R-bup’s nasjonale fagtorg 2012 er Ung i en digital verden: Risiko eller god psykisk helse? 170 fagfolk var samlet over to dager i Arendal denne uka for å belyse ulike forhold rundt nettbruk og spillavhengighet. Fagtorget ble åpnet av klinikksjef Anders Wahlstedt som understreket noe av viktigheten med å følge med i trenden med sosiale medier.

Som første innslag får vi presentert Abup bloggen. Gro Anita Kåsa Poulsen og Gro Merete Eilertsen la fram erfaringer med denne bloggen og la vekt på at den skal fungere både som informasjonskanal og bli et nettsted for læring og mestring. På den måten kan www.abup.no bli en viktig arena for forebyggende psykisk helsearbeid. En av motivasjonene for å etablere www.abup.no var å tilby informasjon og hjelp mens en venter på et tilbud.

Ventetid for oppstart av et behandlingstilbud kan av mange oppleves lang. Før man kommer i kontakt med spesialisttjenesten har man ofte hatt flere kontakter i førstelinjen, og en opplever at en har lite tid. En dag er en evighet, når hvert minutt er en kamp. Som foresatte og bruker har man ofte et vitebehov, man søker kunnskap om symptomer, diagnoser og behandling. Dette kan gis, kombinert med generell veiledning gjennom www.abup.no. Kanskje bloggen også kan bli et sted der barn, ungdom og familier får direkte og konkret hjelp?

Det at barn og unge har kunnskap om og behersker ulike media blir av de fleste fremhevet som en ressurs. Netter inneholder mange positive muligheter for å skaffe seg informasjon, både som leksehjelp og som kilde til å komme i kontakt med jevnaldrende. Barn og unge opplever at de er sosiale når de er på nett. Dessuten gir nettet lett tilgang til underholdning, til spill, til musikk og film.

MorildDe digitale muligheter var i større grad fokus, enn farene ved nettbruk. Flere innlegg la vekt på at helsegevinsten ved sosiale medier og nettet, enda ikke er godt utnyttet. www.morild.org ble trukket fram som et eksempel på at ungdom som vil være anonyme kan få svar og være i dialog om sin situasjon. Hvis de ikke kunne snakke i det «ansiktsløse rom» ville de kanskje ikke fått svar på det de spør om. Ti års erfaring med morild.org ble yttereligere presentert i egen workshop hvor Rolf Rohde snakket om nærhet på avstand.

www.morild.org er en nettside for barn som pårørende til foreldre med psykiske problemer, som vi tidligere har presentert på bloggen. Elin Solveig Elvemo holdt også en workshop om forebygging og behandling av dataspillavhengighet. Hun har jobbet mye med dette tema, og har lovet oss å levere et blogg innlegg på dette tema etter hvert. ABUP var med dette representert med tre ulike innlegg rundt aktiviteter på nett.

Det ble henvist til flere andre nettsteder som ble brukt som eksempler i innleggene. Disse vil vi presentere på bloggen etter hvert.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar