Carina Ribe Fernee

Carina Ribe Fernee

Stilling: Forsker
Enhet: Forskning- og utviklingsenheten (FoU)
Epost: carina.fernee@sshf.no
Telefon: 38 07 62 22/906 71 621

 

 

Kompetanseområde/faglig interesse:

Friluftsterapi, natur/fysisk utfoldelse/psykisk helse, flerkulturell forståelse, medisinsk antropologi

Bakgrunn:

Mastergrad innen medisinsk antropologi og kulturell psykologi – MSc Culture and Health fra University College London (UCL).

Er nå i gang med en PhD i helsevitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Hva er jeg særlig opptatt av:

Nå for tiden er jeg mest opptatt av PhD-studien hvor jeg utforsker subjektive erfaringer og opplevd utbytte av friluftsterapi som behandlingsform. Jeg er særlig interessert i hva ungdommene og deres foreldre/foresatte mener at ser ut til å fungere og ikke fungere ved denne behandlingsformen, som for tiden tilbys som en selvstendig gruppebehandling for ungdommer i alderen 16- 18 år. PhD-prosjektet er en kvalitativ studie som består av deltakende observasjon og intervjuer. Det inngår som en del av et større klinisk forskningsprosjekt som nevnt under.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Wilderness therapy for at-risk adolescents – a mixed methods approach. Prosjektet ledes av Leiv E. Gabrielsen. Her har jeg ansvar for en del av den kvalitative forskningen som også utgjør mitt PhD-prosjekt, kalt Into nature: a realist exploration of wilderness therapy for at-risk adolescents.

For mer informasjon og forskningsprotokoll, se www.friluftsterapi.com.

Publikasjoner & presentasjoner

Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen. Friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358-367.

Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2015). Wilderness therapy within the mental health care in Norway – creating opportunities and navigating challenges. Paper presented at the 7th International Adventure Therapy Conference, Denver, USA June 6th 2015.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to the adolescent mental health services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist, 2, e14. 

Gabrielsen, L. E., Fernee, C. R., Aasen, G. O., & Eskedal, L. T. (2016). Why randomized trials are challenging within adventure therapy research: Lessons learned in Norway. Journal of Experiential Education, 39 (1), 5- 14.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (in review). Unpacking the ‘black box’ of wilderness therapy: a realist synthesis. Qualitative Health Research.

Wilderness therapy for at risk adolescents – a mixed methods approach. Prosjektet ledes av Leiv E. Gabrielsen. Her har jeg ansvar for en del av den kvalitative forskningen som også utgjør mitt PhD-prosjekt. For mer informasjon og forskningsprotokoll, se www.friluftsterapi.com.

For øvrig er et større multisenterprosjekt under planlegging.

Publikasjoner & presentasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Fernee, C. R. (under review). Into Nature: A Realist Exploration of Wilderness Therapy in Adolescent Mental Health Care in Norway. Doctoral Dissertation. Universitetet i Agder/Sørlandet sykehus HF.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (under review). Emerging Stories of Self: Longitudinal Outcomes from Wilderness Therapy in Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning.

Fernee, C. R., Mesel, T., Andersen, A. J. W., & Gabrielsen, L. E. (2018). Therapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway. Qualitative Health Research, 1–20.
doi: 10.1177/1049732318816301.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2017). Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research, 27, 114 –129. doi: 10.1177/1049732316655776.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2015). Therapy in the Open Air: Introducing Wilderness Therapy to Adolescent Mental Health Services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist, 2, e14. doi: 10.15714/scandpsychol.2.e14.

Gabrielsen, L. E., Harper, N. J., & Fernee, C. R. (Under review). What are constructive anxiety levels in wilderness therapy? An exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice.Gabrielsen, L. E., Eskedal, L. T., Mesel, T., Aasen, G. O., Hirte, M., Kerlefsen. R. E., Palucha, V., & Fernee, C. R. (2018). The effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: A mixed methods evaluation. International Journal of Adolescence and Youth. doi: 10.1080/02673843.2018.1528166

Gabrielsen, L. E., Fernee, C. R., Aasen, G. O., & Eskedal, L. T. (2016). Why randomized trials are challenging within adventure therapy research: Lessons learned in Norway. Journal of Experiential Education, 39, 5–14. doi: 10.1177/1053825915607535

Gabrielsen, L. E., & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen – friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358–367.

KONFERANSEPRESENTASJONER

Fernee, C. R., & Palucha, V. (2018). Friluftsterapi for Ungdom: Erfaringer fra et Klinisk Forskningsprosjekt. Presentert på konferansen Forskning i friluft i Tønsberg 6. des. 2018.

Fernee, C. R., & Gabrielsen, L. E. (2018). Wilderness Therapy in Adolescent Mental Health Care in Norway – Experiences from a Clinical Research Project. Presentert på the 8th International Adventure Therapy Conference i Sydney, Australia, 30. august 2018.

Aasen, G.O., Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., & Palucha, V. (2018). Team Norway. Invitert plenumsforelesning på the 8th International Adventure Therapy Conference i Sydney, Australia, 30. august 2018.

Gabrielsen, L. E., & Fernee, C. R. (2015). Wilderness Therapy within the Mental Health Care in Norway – Creating Opportunities and Navigating Challenges. Presentert på the 7th International Adventure Therapy Conference i Denver, CO, USA, 6. juni 2015.

Relaterte innlegg