Dagfinn Ulland

Dagfinn Ulland

Dagfinn Ulland

Stilling: Forsker
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: dagfinn.ulland@sshf.no
Telefon: 934 98 749

Kompetanseområde/faglig interesse:
Dr.philos, samfunnsvitenskapelig forsker innen religions- og kulturspsykologi og etikk

Bakgrunn:

Har doktorgrad om kroppslig og ekstatisk spiritualitet innen en karismatisk vekkelse kalt Toronto-vekkelsen. Har undervist og forsket ved Universitetet i Agder siden 1992 og har en professor stilling ved Institutt for religion, filosofi og historie.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg undersøker hvordan behandlere og ungdom kommuniserer eksistensielle og åndelige spørsmål i terapi. Prosjektets målsetting er å få fram kunnskap om hvordan kultur, religion, livssyn og åndelighet kommer til uttrykk i forbindelse med psykisk helsearbeid blant ungdom og hvilken funksjon dette kan ha i forbindelse med behandling. Bakgrunnen for prosjektet er at vi lever i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn hvor det er viktig å være opptatt av sosiale og kulturelle faktorer i feltet psykisk helse. Kulturell bakgrunn danner grunnlag for holdninger og verdier hos behandlere, ungdom og deres familier.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Kultur- og religionspsykologi og profesjonsetikk i skole, helse- og sosialsektoren.

”Dialog og samhandling på Agder” – Samarbeid med UiA.

”Med rom for det eksistensielle ved SSHF”, pilotprosjekt KPH/SSHF 2014-2017.

”Livssynskompetanse” – Samarbeid med forskergruppe ved den vitenskapelige høgskolen ViD.

Publikasjoner & presentasjoner

Ulland, D., Thorød. A.B., Ulland, E. (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger

Ulland, D. (2013). Guds Karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto- vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Kristiansand: Portal Akademisk forlag.

Se alle arbeider i Cristin: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/ wo/30.Profil.29.25.2.3.20.1

 

Relaterte innlegg