Den blå hesten – et symbol på en mer likeverdig helsetjeneste

Den blå hesten – et symbol på en mer likeverdig helsetjeneste

Det gjelder å komme i øyenhøyde og snakke til hverandre som likeverdige. Det var et av budskapene da «Den blå hesten ble rullet inn i salen der mer enn 200 deltagere på konferansen var samlet. I to dager var temaet lokalbasert psykisk helsearbeid med forankring i antistigma- og recoveryorienterte praksiser. Lokale og internasjonale forelesere belyste viktigheten av samarbeid mellom brukermiljøer og tjenestene innen psykisk helsearbeid.

Ideen med den blå hesten kommer fra Italia. Der ble de gamle asylene stengt for over førti år siden. Siden har den stått som et kvalitetssymbol, en ledestjerne for å overføre makt til den det gjelder. Samarbeidet og utveksling av ideer om psykososialt arbeid har foregått mellom Agder og Toscana siden 2004. Denne historien er nå dokumentert i en nydelig, bilderik og spennende bok, «Den blå hesten» (Abup Forlag, 2019). Coffee table-boka er forfattet av Guro Waksvik, Odd Volden og Trine Habberstad. I forordet til boka heter det at «Det handler om utveksling av kunnskap, men vel så mye om samvær, fellesskap, likeverd og toleranse. Om å vokse, finne nye roller, ny mening. Om å våge». Boka ble lansert under konferansen.

Den blå hesten skal markere begynnelsen på en ny tid og påvirke vår oppfatning av psykisk helse ved utdanningsstedene og praksis i kommuner og i sykehus. Dekan og professor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders J. W. Andersen sa i sin oppsummering av konferansen at i sin opprinnelse så betyr psykisk helse «det som puster liv i deg og gjør deg hel».

Rolf Rohde

Den blå hesten

Billedkunstner, skulptør og keramiker Olga Lyulchenko og prosjektmedarbeider, ROM-Agder og fylkesleder i Mental Helse Agder Anne Marie Løland Jensen

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar