Det hjelper ikke å si ifra til de voksne

Det hjelper ikke å si ifra til de voksne

Forfattere: Anne Helgeland og Ingrid Lund (UiA)

Tidsskrift: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 15, Nr. 2-3, side 148-158, © Universitetsforlaget

Forskning viser at mobbing har negative konsekvenser for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Abup og UiA har i et forskningssamarbeid med Blå Kors som administrerer den nasjonale chat-tjenesten Snakkommobbing.no foretatt en kvalitativ analyse av chat-materiale og fokusgruppeintervju av ungdommer tilknyttet Blå Kors. Chat-materiale viser at ungdommene er utsatt for alvorlig og ofte langvarig mobbing gjennom mange år. Omtrent halvparten av ungdommene forteller ikke til noen voksne om mobbingen de blir utsatt for, fordi de ikke tror at de voksne kan være til hjelp. Erfaringer fra de som har prøvd å si ifra er at det bare blir verre om de sier ifra, at de voksne bagatelliserer, eller ikke hører etter. Utsagn som «jeg er så lei av å si ifra, det er ingen som gjør noe likevel», «læreren bryr seg ikke» og «foreldrene og læreren blir sure og da blir det verre enn før» er typiske.  Ungdommene legger større ansvar på skolen og lærerne, og fritar i stor grad foreldrene. En stor del av ungdommene mener at foreldrene trenger hjelp til å takle mobbingen ungdommene blir utsatt for, fordi de ikke tror foreldrene vet hva de skal gjøre. Ungdommene mener at skolen kan forebygge mobbing ved å bygge opp tillit og skape gode relasjoner over tid. Ved å samarbeide med den enkelte elev og foreldre allerede fra barneskolen og videre i ungdomsskolen, mener ungdommene at lærer i samarbeid med foreldre også kan utfordre den enkelte elev på å bidra til å skape et godt klassemiljø. Når mobbing skjer mener ungdommen at de voksne må vise ungdommen at de ønsker å hjelpe. Lytte, være tilstede på ungdommens premisser, ikke presse, men gi tid.

https://www.idunn.no/tph/2018/02-03/det_hjelper_ikke_aa_si_ifra_til_de_voksne

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar