Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake

Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake

«Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake. Carls bok» av Naja Maria Aidt, Gyldendal forlag, 2018.

«Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake, som du fikk av den døde da dere sto i regnet i snøen i sola og den døde var levende og snudde ansiktet mot deg som om han ville spørre om noe du ikke lenger husker og han hadde også glemt det og det er en evighet siden nå»

Naja Maria Aidt gir dette ut i en egen poesibok i 2008. Det blir også tittelen på den smertefulle beretningen som sønnens meningsløse død og hennes kamp for å komme tilbake til livet. Det er en smertefull, men fantastisk personlig og litterær reise. Dagboksnotater veksler med sitater fra forfattere helt fra Gilgamesh eposet og frem til vår tid. Hun siterer blant annet Nick Cave fra hans utsagn og hans sønns død som skjedde på noenlunde tilsvarende måte som enn es sønns. I det overnevnte diktet sier forfatteren dette: «Men diktene forteller også om å gi tilbake det de døde ga oss da de var levende, at de dødes vesen så og si fremdeles skal ha en plass i livet, at den kjærligheten de ga oss, skal gis videre. I dette ligger et håp. Et håp om at det du ga meg, kan vokse i andre, hvis jeg er i stand til å dele det så…». «Fra de levende til de levende. Fra de døde til de levende. Og fra de levende til de døde. En sirkulær bevegelse, ikke lineær».

Døden vil alltid være et av de store temaene i menneskenes liv. Døden som ufravikelig, uforståelig, som tar, men kanskje også forløser.

Dette er en bok som lever lenge i leseren, som setter spor og som gir ettertanke – og følelse.

Forsidebildet er hentet fra Gyldendal forlag: Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar