En mammas erfaring

En mammas erfaring

Skjermbilde 2014-05-04 kl. 15.56.11

Det var på våren det siste året på barneskolen at sønnen min fikk diagnosen ADHD. Vi valgte å vente med å informere de andre foreldrene om dette til oppstart på ungdomsskolen. Læreren informerte hele foreldregruppen tidlig på høsten. Som mor var jeg glad for at læreren gjorde dette, jeg syntes det var litt vanskelig å stå frem selv og si noe. Foreldrene ble bedt om å ta kontakt med lærer dersom deres barn kom hjem og fortalte at min sønn hadde oppført seg dårlig og ikke ville leke med de etc.. Dette var for å unngå at de gikk direkte til han med negative tilbakemeldinger. Avtalen var at læreren skulle snakke med sønnen min dersom noe oppstod. Det kom ingen reaksjoner direkte gjennom hele ungdomsskoletiden. Vi opplevde læreren han hadde som utrolig fin i denne forbindelse.

Gutten min var veldig aktiv, og jeg tror nok alle visste hvem han var. Og det kan også tenkes at noen foreldre var redde for at han skulle komme i klassen til deres barn da de ble delt i nye klasser på ungdomsskolen. Foreldrene til de nærmeste vennene hans fikk informasjon om ADHD diagnosen tidlig, men vi valgte som nevnt å vente med å informere alle til oppstart på ungdomsskolen. Selv har han alltid vært åpen på diagnosen sin. Han brukte medisiner gjennom ungdomsskolen. Da han gikk på videregående skole fikk han litt problemer i forhold til medisineringen, fordi han fikk spørsmål om å selge til medelever. På skolen fortalte han da at han ikke gikk på medisiner, mens han lurte seg til å ta de hjemme.

Det å være åpen om dette har vært det viktigste for oss. Vi har hatt god dialog med foreldre, og vi har unngått baksnakking av sønnen vår. De gangene det har vært noe har vi hatt samtaler med andre foreldre og fått ordnet opp. Dette er nå mange år siden. Han har klart seg greit uten medisiner etter skolegang, men jeg tror ikke han hadde kommet seg gjennom skolen den gang uten å benytte seg av medisinene.

I tillegg til ABUPs filmer om ADHD kan jeg kan anbefale filmen ”AD/HD Styrmann uten ratt”, laget i samarbeid mellom Sørlandet kompetansesenter og AD/HD Norge. Denne ble i sin tid også kjøpt inn på mange skoler og kan kanskje lånes der, eller den kan bestilles her: http://www.adhdnorge.no/index.asp?id=26004 På nettsidene til ADHD-foreningen finner du også mye nyttig informasjon, boktips, nyhetssaker etc. De har også linker til de ulike fylkeslagene. Er du medlem i foreningen får du magasinet ”Stå På!” hjem i postkassen og her er det mye informasjon og inspirasjon å hente, samt at seminar og kurs også presenteres i magasinet.

Relaterte innlegg