Er du som forelder bekymret for ditt barn/ungdom?

Er du som forelder bekymret for ditt barn/ungdom?

Det er naturlig å være usikker på om barnet ditt har behov for hjelp eller ikke. Her er noen tips om hva du kan gjøre for barnet ditt:

Snakk med barnet ditt

Når du blir bekymret for barnet ditt, er det som regel en grunn til det. Du har de beste forutsetninger for å registrere endringer i barnets atferd og stemningsleie. Ofte blir foresattes bekymringer bekreftet av skolen. Det er vanskelig for barn og unge å uttrykke seg når det gjelder psykiske vansker. Derfor er det særdeles viktig at du som foresatt tar initiativ og hjelper barnet ditt med å fortelle hva som er vanskelig.

Snakk med skolen/barnehagen

Barn som sliter psykisk, har det som regel tøft på skolen. Det handler ikke per definisjon om at vanskene er skolerelaterte, men vanskene går lett utover trivsel, mestring og læring. Det kan igjen føre til at skolen blir et sted barnet ikke har lyst til å være. Ta gjerne kontakt med skolen og kontaktlæreren, og drøft bekymringene dine. Da får du vite om skolen har registrert en endrings hos barnet ditt, og hvilke tanker de har gjort seg. Det kommer også barnet til gode når skolen og foresatte samarbeider for å ta tak i det som er vanskelig.

Ta kontakt med fastlagen

Det kan være stor hjelp i å drøfte bekymringene dine med fastlegen. Vedkommende kan gi gode råd og veiledning. Barnet ditt blir undersøkt fysisk før en eventuell henvisning til Abup.

Det er fastlegen som sender henvisningen, og han/hun vil i de fleste tilfeller også innhente informasjon fra skolen/barnehagen og eventuelt PPT. Abup samarbeider tett med fastlegen, skolen og PPT når barnet ditt er under utredning/behandling.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar