Et nytt kapittel i friluftsterapi!

Fernee, C. R. & Gabrielsen, L. E. (2021) Wilderness Therapy. I: N. J. Harper & W. Dobud (Red). Outdoor Therapies: An Introduction to Practices, Possibilities, and Critical Perspectives. New York: Routledge.

Vi er stolt over å bidra med et kapittel fra Norge og ABUP i den nye internasjonale fagboken om utendørsterapi. Redaktørene Nevin J. Harper fra Canada og Will W. Dobud fra Australia har samlet en knippe av ledende internasjonale fagpersoner innen utendørsterapifeltet som hver har bidratt med kapitler innen alt fra økopsykologi til hortikulturell terapi til våre egne friluftsentusiaster og forskere Carina og Leiv’s kapittel om «wilderness therapy».

Bokkapittelet gir innledningsvis en kortfattet introduksjon til historiske og kulturelle perspektiver innen natur-baserte terapeutiske behandlingstilnærminger. Videre presenteres hovedelementene i denne behandlingsformen, hvor det fokuseres på kombinasjonen av tre faktorer: (1) Tid i natur/villmark, (2) Den fysiske mobiliseringen, altså det å ta i bruk kroppen, samt (3) Det psykososiale samspillet mellom deltakere og terapeuter som er på tur sammen. Teksten vender så over i en drøfting av filosofiske betraktninger som trekker veksler på blant annet dypøkologi og menneskers iboende tilhørighet til naturen. Videre presenteres en oppdatert oversikt over forskningsfeltet internasjonalt, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av et illustrerende caseeksempel fra vårt eget behandlingstilbud friluftsterapi. Til sist avrundes kapittelet med en diskusjon hvor særlig klimakrisen, og etiske utfordringer ved psykisk helsearbeid med natur og villmark som behandlingskontekst, vektlegges.

Boken kan bestilles fra Sørbok eller direkte fra forlaget Routledge. Eventuelt ta kontakt med: carina.fernee@sshf.no dersom du ønsker en kopi av selve bokkapittelet.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar