Exstrastiftelsen gir 640 000 til god forskning på barnas premisser

Exstrastiftelsen gir 640 000 til god forskning på barnas premisser
Denne gledelige nyheten ble bekjentgjort i Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) i begynnelsen av desember. Bevilgningen kommer fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering som er en norsk stiftelse som forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping.
Sped- og småbarns psykiske helse har de senere år blitt viet oppmerksomhet, bla gjennom en terapeutisk tilnærming som kalles Barneorientert Familieterapi. (BOF) Barns naturlige måte å uttrykke seg på gjennom lek er arena for metoden. Foreldre kjenner barnet sitt best, de leker med barnet i et tilrettelagt rom og terapeuten bistår med å gi utviklingsstøtte. Samvær og lek blir filmet, og foreldrene ser filmen eller deler av den i etterkant sammen med terapeuten. Her får foreldrene hjelp til å integrere endringer i samspillsmønstre og oppdragerstil.
Abup ble tildelt forskningsstøtte for å gjennomføre et prosjekt der et ekspertpanel bestående av foreldre som allerede har mottatt BOF, klinikere og forskere setter sammen et batteri av måle- og kartleggingsverktøy som kan vurdere effekten av BOF. Resultatene vil bli brukt i fremtidig forskning.
Gratulerer til ildsjeler i Arendal, Kristiansand og i Flekkefjord som står på for barns rett til å uttrykke seg på egne premisser og lykke til med forskning!
Av Rolf Rohde
Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar