Extrastiftelsen gratulerer!

Extrastiftelsen gratulerer!

Extrastiftelsen finansierer to nye helsefilmer for ABUP

Extrastiftelsen har i dag offentliggjort at produksjonsselskapet Dokufilm AS i Kristiansand får 620.000 kroner til hovedfinansiering til to nye helsefilmer.

Filmene er del av prosjektet ”Film mot angst” som er et samarbeid mellom Dokufilm, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF og organisasjonen Mental Helse.

Prosjektet er en videreutvikling av Dokufilm og ABUP sitt flerårige samarbeid om å utvikle nye måter å bruke kunst/kultur generelt og film spesielt i arbeidet med behandling, rehabilitering og mestring av psykiske lidelser blant barn og unge.

De to filmene i dette prosjektet skal lages for arbeid med angstlidelser. I tillegg til filmene, skal det utvikles en veileder for hvordan de kan brukes. Prosjektet er landsdekkende, og både metodikk,  filmer og veileder vil bli tilgjengelige for alle som arbeider med barn og unges psykiske helse i Norge.

.

Prosjekteier er brukerorganisasjonen Mental Helse.

Produksjonsselskap blir Dokufilm AS.

Helsefaglig veiledning skal ivaretas av ABUP.

Toppfinansiering vil  blir søkt lokalt.

 

Les om prosjektet her: www.erfaringsfilm.no

ExtraStiftelsen_logo_ms

Relaterte innlegg