Familieteamet i Abup

Familieteamet i Abup

Til foreldre, barn og andre som kanskje skal ha kontakt med oss i Abup Familieteamet.

Abup Familieteamet tilbyr en familietilnærming til barn/unge som blir henvist til Abup.

Familieteamet møter par og familier av alle sammensetninger, farger  og fasonger.  Familiene har det til felles at de alle er unike og at de har ett eller flere barn som strever, som uttrykker eller viser at de ikke har det bra og som foreldrene er bekymret for.  Foreldrene strever ikke helt sjeldent med egne ting også, enten fordi det er krevende at ens barn har det vanskelig eller fordi man har andre utfordrende tema i eget liv.

Med «unike» mener vi at alle familier er forskjellige. Foreldre er forskjellige, barn er forskjellige, livssituasjonen er forskjellig.  Alle har sine egne erfaringer, sin bakgrunn, oppvekst og gjennom det både måter å forstå seg selv, sine foreldre, sitt barn og sine behov på.  Gode og vonde livserfaringer påvirker oss, preger oss og kan utfordre oss.  Det kan hjelpe oss til å finne gode svar og løsninger i livet og det kan hindre oss. Konflikter, latter, oppgitthet, sorg, gleder, avmakt, redsel, gode erfaringer, krenkelser, frustrasjoner, bekymring, skam, sinne er vi vant til å møte daglig og er en del av livet.

Vi i Familieteamet har ikke svar på alle vansker og utfordringer en familie og et barn kan ha. Vi som jobber her er også unike og tenker noen ganger likt og andre ganger forskjellig om hva vi tror kan være til god hjelp for et barn og en familie. Men vi er alle opptatt av at akkurat ditt barn skal sees, at ditt barn skal få si og uttrykke det det mener. Dine erfaringer, dine tanker som forelder, dine meninger om hva du og barnet ditt trenger er selvfølgelig viktig for oss. Vi vil gjerne forstå hvilke verdier din familie har, hvordan dere tenker og føler som foreldre, hvordan dere tenker og føler som barn. Og det lytter vi til så godt vi kan.  Noen ganger kan det være stor uenighet innad i en familie, mellom foreldre, mellom barn og mellom barn og foreldre om hva som faktisk er problemet. Om hva den enkelt faktisk trenger for å ha det bra. Om hva familien trenger. Dette kan det være litt som et detektiv- og forskerarbeid å finne ut av. For oss er det derfor viktig at alle stemmer som ønsker får komme til orde når vi skal snakke sammen om hva din familie trenger for å få det bedre.

Vi prøver å finne veien sammen!

Skrevet av familiekonsulent Toralf Tronstad

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar