Fargespill og krysskulturelle ressurser

Fargespill og krysskulturelle ressurser

Stadig flere vokser opp med krysskulturelle erfaringer i vår globaliserte verden. Disse barna kan være sårbare i forhold til blant annet identitetsutvikling og helse, i sin minoritetsposisjon, og med flere kulturelle kart å navigere etter. Samtidig kan det ligge ressurser og kompetanse i nettopp å ha disse erfaringene. Fargespill er et kunstprosjekt som bygger på slike krysskulturelle ressurser hos barna og ungdommene som deltar. Abup har vært en del av samarbeidet rundt Fargespill Kristiansand fra oppstarten i 2014, både ved å rekruttere deltakere og gjennom forskning. Hildegunn Schuff er engasjert av Abup og Ansgar Teologiske Høgskole som forsker på Fargespill. Hennes PhD-prosjekt utforsker hvordan kulturell deltakelse og kreative aktiviteter kan styrke livskvalitet og helse hos barn og unge med krysskulturell bakgrunn, gjennom en casestudie av Fargespill. Hva betyr det for deltakere som er vant til å være i minoritet å få dele sine kulturskatter på en scene til stående applaus? Målet er å finne ut mer om hvilke metoder og måter å møte minoritetsungdom på som kan virke forebyggende og helsefremmende.

Det er fortsatt billetter igjen til forestillingen i Kilden lørdag 3o. april: Kilden

Se også innlegg i Fvn: Klart for flerkulturelt fyrverkeri i Kilden

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar