Fellessamling på Kick off

Fellessamling på Kick off

Av Gro Anita Kåsa Poulsen

Onsdag morgen og en lang tur ligger foran oss. Redaksjonen er på vei til kick off leir på Knaben. Dett er 6. året ABUP, Røde kors og Kristiansand kommune arrangerer denne leiren, men det er mitt første besøk. 

DSC_0178
Vi ankom midt i første fellessamling og fikk avslutningsvis høre 3 av juniorlederne snakke om ensomhet og hvordan de på ulike måter har håndtert dette. 
Det er sterkt og imponerende å høre ungdommen selv sette ord på sine egne opplevelser. «Smerte er å lære, å lære er en gave. Det å ha det vanskelig er en spennende skattejakt inn i seg selv, en lærer så mye» uttaler en av de. De er gode formidlere av håp, og gir forsamlingen utrolig ekte og reflekterte tilbakemeldinger. «Selv om det føles vanskelig og nærmest håpløst der og da, kan det også komme noe godt ut av det». De har gode råd til de andre deltakerne på leiren om hvordan en kan komme seg ut av ensomheten. Ungdommene blir oppfordret til å søke trøst i det du kan og er god på, samt å bekrefte deg selv i dette. Et annet forslag er å bruke historie- eller diktskriving som en metode for å komme seg ut av ensomheten på. Dette er en måte å få ut mange følelser på. For mange er det et savn å ikke være en del av et fellesskap, men når en begynner på veien ut av ensomheten kan en oppdage andre sider av seg selv. Mange oppdager at de kan noe, og kan være med å skape noe nytt. Dette er leiren et godt eksempel på.

DSC_0157

 

De ungdommene som i dag står foran og presenterer seg har deltatt på leiren i flere år og har gått «gradene». Flere har også deltatt på eget kurs initiert av ABUP hvor man blant annet har fokus på ivaretakelse av seg selv. Tilbakemeldingene fra salen etterpå er veldig positive og de berømmes for sin evne til å dele av sin historie, så åpent og så ekte. Dette er til inspirasjon for mange, og det er veldig viktig å få bekreftet at man ikke er alene om å være ensom. Erfaringsdeling som dette gir mye. 

Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med og lytte til deres historier!

 
 
Relaterte innlegg