Fobier

Fobier er irrasjonel og intens frykt for bestemte situasjoner, gjenstander eller aktiviteter som man for enhver pris ønsker å unngå. Det er vanlig å dele inn fobier i 3 hovedtyper. Ved sosial fobi er man redd for omgang med andre mennesker, enten i det store og det hele eller bare med bestemte grupper mennesker, evt bare i bestemte situasjoner. Sosial fobi kan innebære en overdreven redsel for å dumme seg ut eller bli ydmyket. Spesifikke fobier dreier seg om helt bestemte gjenstander eller situasjoner, som edderkopper, hunder, høyder eller flyreiser. Agorafobi er frykt for å forlate hjemmet og begi seg ut på områder som oppfattes som usikre, særlig åpne plasser og steder med mange mennesker, f.eks. butikker, offentlige transportmidler etc.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar