Forskning i Abup

Forskning i Abup

Det ene som opptar forskningsmiljøet i ABUP akkurat nå, er at flere forskere er i avslutningsfasen med sine prosjekter. I 2012 hadde vi tre disputaser og i høst kan det bli fem. Mandag 16.9. forsvarte Siri Søftestad sin avhandling om: Suspicion of Child Sexual Abuse: Challenges in protection and care. A qualitative study exploring the perspectives of children, parents and child protection workers.

Fredag 20.9. skal Bent Storå forsvare sin avhandling om Global observations of mother’s parenting practices in structured family interactions. Generalizability and validity of therapists and coder ratings.I oktober er det to nye og i november den siste for høsten. Dette kommer vi tilbake til.

Det andre som opptar forskningsmiljøet nå, er å arbeide med formidling. ABUPs kliniske kompetanse og forskningskompetanse er til sammen en stor ressurs innad i avdelingen, i forhold til studenter og med tanke på oppdrag i regionen. I forbindelse med arbeidet med ABUPs strategi og handlingsplaner, ønsker vi å utvikle et sterkt forsknings- og formidlingsmiljø. Vi er også opptatt av  hvordan en kan bidra til at forskningsresultater og erfaringer kan bedre behandlingstilbudet i Abup

Dafinn Ulland, Forskningleder i Abup

abup, dagfinn

Dagfinn Ulland

Relaterte innlegg