Forskning og klinikk hånd i hånd

Forskning og klinikk hånd i hånd

Av Åshild Tellefsen Håland

Da jeg var midt i innspurten på doktorgradsavhandlingen om kognitiv gruppeterapi for OCD fikk jeg spørsmålet fra en kliniker i ABUP.  ”Når skal du begynne å jobbe igjen?” Holdt på å svare at jeg aldri hadde jobbet mer, men skjønte jo at spørsmålet var godt ment og at jeg var ønsket tilbake i klinikken. I de to årene som har gått siden jeg var ferdig med min Ph.d har jeg  brukt mindre tid på direkte pasientarbeid enn jeg  hadde trodd på forhånd . Synes personlig det er litt dumt, da jeg er glad i klinisk arbeid, men ser at tiden ikke strekker til. Tror det er mer nyttig for klinikken at jeg bruker tid på hvordan forskningen min konkret kan komme klinikken til gode.  Hvordan implementere kognitiv atferdsterapi  for OCD inn i klinikken slik at metoden kommer til nytte både for terapeuter og pasienter ?  For meg har det i denne perioden vært viktig å jobbe for at andre terapeuter skal få spisskompetanse på OCD. Og denne satsingen har gitt resultater. Vi har nå et OCD team på ABUP som består av 6 personer som får alle henvisningene på OCD. Dette betyr i praksis at alle barn og ungdom med OCD i Agder som blir henvist til ABUP blir behandlet av eksperter på OCD. Vi har blant annet brukt erfaringene fra gruppeterapi-studiet til å utvikle en flerfamiliegruppe- manual  for ungdom med OCD der 5-7 familier samles for å få behandling over 12 uker. Resultatene fra denne piloten er svært lovende og har vist seg å være en effektiv måte å gi hjelp på.

Alle gode OCD-terapeuter  blir  flinke på eksponering,  dvs å utsette pasientene for det som de er redd for uten å ty til tryggingsstrategier. Denne kunnskapen er også viktig når en skal behandle andre angstlidelser enn OCD.  Vi har nå utvidet satsingsfeltet til å gjelde angstlidelser generelt. Målet er å få opp kompetansen på andre angstlidelser på samme nivå som vi nå har på OCD.  Vi er derfor med i  List-prosjektet der ungdom med angstproblematikk skal få kognitiv atferdsterapi  i grupper på skolen.  Her vil 6 terapeuter fra ABUP og 6 terapeuter fra kommunen få omfattende veiledning av noen av landets fremste eksperter på angst.

Fordelen ved å delta i forskningsprosjekter samtidig som en jobber med å øke kompetansen på et område er at vi får masse gratis drahjelp ved at vi blir ”tvunget” til å lære oss noe grundig av kyndige veiledere.

Jeg tenker at klinikknær forskning er den mest effektive måten å drive fagutvikling på.  Min erfaring så langt er at det nytter. Forskning og klinikk hånd i hånd er fullt mulig og gjør klinikken bedre.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar