Abup-magasinet: Forskning og utvikling i Abup

Abup-magasinet: Forskning og utvikling i Abup

Kjære Abup-venner!

Med dette nummeret av Abup-magasinet setter vi søkelys på Abups oppgave som forskningsformidlings- utviklings- og forebyggingsinstitusjon.

I nesten 15 år har vi hatt bevisst satsing på forskning. Det har resultert i 15 doktorgrader, flere postdoc-prosjekter og mye annen relevant forskning.

Forskningsfeltet har vært preget av relevante og klinikknære områder som angst, tvanglidelser, selvmord, kultur og helse, sped- og småbarn, etikk og musikk- terapirelaterte temaer samt familie og dialogisk orienterte områder.

På kommunikasjonsfronten har det vært et banebrytende år med tv-serien «Psyken vår» som ble lansert 19. september. I tillegg til at det har gått ukentlige Helsestudio1 program, fra i høst med ny vignett og i enda tettere samarbeid med Mediaservice/Tv Agder. De første tre utgivelsene fra Abup forlag kom høsten 2016. Vi har flere bøker under planlegging i løpet av de neste månedene.

Vi planlegger for 2017 en lærerveiledningsmodul til «Psyken vår» som gjør at det blir lett å bruke denne i skolen. Abup vil også å lage en tilsvarende serie myntet på 9 åringene (altså midt i barneskolealder). Samtidig som vi arbeider med en foreldreportal som skal gjøre det lett for foreldre og andre å finne råd og veiledning.

Forskning og utvikling må man drive med kontinuerlig og Abup har klart å gjøre dette i sterk grad i mange år. Uten formidling og opplysning kommer ikke den nye kunnskapen ut, verken i fagmiljøer eller til publikum generelt. Derfor er det viktig å se dette som som en tydelig helhet.

Neste nummer vil handle om flyktninger, migrasjon, integrasjon og kultur, og derfor gir vi våre lesere en smakebit på dette allerede nå.

Med glede, en viss stolthet og stor entusiasme gleder vi oss over å gi ut dette Abup-magasinet!

– Karl Erik Karlsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar