Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og utvikling. Vi er pr i dag 16 forskere i ulike stillingsprosenter knyttet til enheten, inkludert 10 Ph.D-kandidater. Grunnen til denne satsingen er  troen på at forskning i egen klinikk bedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr til barn, ungdom og deres foreldre. Tradisjonelt sett har det i liten grad blir forsket på innholdet i behandlingen i Bup’er i Norge og vi ønsker å snu dette. Målet er å dokumentere effekten av behandlingen vi gir til alle som går i behandling på Abup, og hvordan pasientene opplever tilbudet vi gir dem. Både kvantitativ og kvalitativ forskning må til for å nå dette målet. Vi er på god vei, men har enda en vei å gå for at dette målet er oppnådd.
 • Behandling av ungdom med angstlidelser 8. januar , 2018

  Selv om kognitiv atferdsterapi har vist seg å være effektivt for mange barn og ungdom med angstlidelser og OCD, har cirka halvparten liten effekt. For å forbedre behandlingen har det vært foreslått å øke graden ...

  Les mer
 • Akuttprosjektet- tverretalig akutttjeneste for barn 8. januar , 2018

  Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og Barne-, ungdoms-, og familieetaten ved St. Hansgården. Samhandlingsprosjektet ble etablert i 2013, med ...

  Les mer
 • Vilje til frihet. En manns 8. januar , 2018

  Minst 100 000 menn har opplevd å bli utsatt for det de selv opplever som en eller annen form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Statistisk sett vil de finnes i enhver skoleklasse og ...

  Les mer
 • Hvordan kan kunnskap fra Friluftsterapi 8. januar , 2018

  Friluftsterapi ved Abup er inspirert av Wilderness therapy. I denne artikkelen synliggjør forfatterne hvordan elementer fra denne behandlingsformen kan anvendes i det brede lag av samfunnet. Temaet er aktuelt fordi våre liv blir stadig mer ...

  Les mer
 • Nyhetsbrev forskning Januar 2018 9. januar , 2018

  Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og ...

  Les mer
 • Advisory board 8. januar , 2018

  Nytt av året er etableringen av ABUP’s «Advisory board». Dette rådet består av internasjonale og nasjonale forskere som skal kvalitetssikre våre forskningsprosjekter for søknad om ekstern finansiering, samt gi innspill i forhold til forskningsstrategi. Følgende ...

  Les mer