Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og utvikling. Vi er pr i dag 16 forskere i ulike stillingsprosenter knyttet til enheten, inkludert 10 Ph.D-kandidater. Grunnen til denne satsingen er  troen på at forskning i egen klinikk bedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr til barn, ungdom og deres foreldre. Tradisjonelt sett har det i liten grad blir forsket på innholdet i behandlingen i Bup’er i Norge og vi ønsker å snu dette. Målet er å dokumentere effekten av behandlingen vi gir til alle som går i behandling på Abup, og hvordan pasientene opplever tilbudet vi gir dem. Både kvantitativ og kvalitativ forskning må til for å nå dette målet. Vi er på god vei, men har enda en vei å gå for at dette målet er oppnådd.
 • Behandling av ungdom med angstlidelser 8. januar , 2018

  Selv om kognitiv atferdsterapi har vist seg å være effektivt for mange barn og ungdom med angstlidelser og OCD, har cirka halvparten liten effekt. For å forbedre behandlingen har det vært foreslått å øke graden ...

  Les mer
 • Akuttprosjektet- tverretalig akutttjeneste for barn 8. januar , 2018

  Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og Barne-, ungdoms-, og familieetaten ved St. Hansgården. Samhandlingsprosjektet ble etablert i 2013, med ...

  Les mer
 • Vilje til frihet. En manns 8. januar , 2018

  Minst 100 000 menn har opplevd å bli utsatt for det de selv opplever som en eller annen form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Statistisk sett vil de finnes i enhver skoleklasse og ...

  Les mer
 • Hvordan kan kunnskap fra Friluftsterapi 8. januar , 2018

  Friluftsterapi ved Abup er inspirert av Wilderness therapy. I denne artikkelen synliggjør forfatterne hvordan elementer fra denne behandlingsformen kan anvendes i det brede lag av samfunnet. Temaet er aktuelt fordi våre liv blir stadig mer ...

  Les mer
 • Sanne tall om skilsmisser 22. mai , 2018

  Hvert år opplever ca. 30 000 barn at deres familier blir delt. Noen av disse har gifte foreldre, andre samboende. Risikoen for å oppleve det er større dersom foreldrene er samboere, enn om de er gift. ...

  Les mer
 • Nyhetsbrev forskning Januar 2018 9. januar , 2018

  Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og ...

  Les mer