Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og utvikling. Vi er pr i dag 16 forskere i ulike stillingsprosenter knyttet til enheten, inkludert 10 Ph.D-kandidater. Grunnen til denne satsingen er  troen på at forskning i egen klinikk bedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr til barn, ungdom og deres foreldre. Tradisjonelt sett har det i liten grad blir forsket på innholdet i behandlingen i Bup’er i Norge og vi ønsker å snu dette. Målet er å dokumentere effekten av behandlingen vi gir til alle som går i behandling på Abup, og hvordan pasientene opplever tilbudet vi gir dem. Både kvantitativ og kvalitativ forskning må til for å nå dette målet. Vi er på god vei, men har enda en vei å gå for at dette målet er oppnådd.
 • Hvor kommer tvangslidelsen fra? 29. januar , 2020

  Åshild Tellefsen Håland og medforfatterne har spurt 15 OCD pasienter om egen oppfatning av årsaken til deres tvangslidelse. Hovedfunnet i artikkelen «Hvor kommer tvangslidelsen fra?» er at mange ser på sine OCD som en mestringsstrategi ...

  Les mer
 • Forskningsmidler til angstprosjekt 29. januar , 2020

  Camilla Oanes står i spissen for et team som skal forske på ungdommers, foreldres og lærerers egen opplevelse av deltagelse i flerfamiliegrupper  for ungdom med angst (RISK). Oanes er tildelt post-doc midler i 3 år ...

  Les mer
 • Publikasjoner 2017 14. juni , 2018

  Artikler og bøker/bokkapitler fra FoU enheten i 2017. ...

  Les mer
 • Vilje til frihet. En manns 8. januar , 2018

  Minst 100 000 menn har opplevd å bli utsatt for det de selv opplever som en eller annen form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Statistisk sett vil de finnes i enhver skoleklasse og ...

  Les mer
 • Hva er konstruktiv angst i 29. januar , 2020

  Leiv Einar Gabrielsen og hans forskerteam skriver en artikkel der hovedprosjektet er en diskusjon av fenomenet subjektiv angst i behandling i naturen. De vurderer kjønnsforskjeller, gruppeforskjeller, opplevd risiko og forholdet mellom opplevd autonomi og subjektiv ...

  Les mer
 • Parrelasjoner og par- og familieterapi 29. januar , 2020

  Rune Zahl-Olsen var førsteforfatter på tre artikler i 2019. Alle handler de om parrelasjoner og par- og familieterapi. Den første undersøkte bedring av arbeidsfungering etter endt terapi, den andre på fysisk vold blant par og ...

  Les mer
 • Rune Zahl-Olsen er opptatt av 11. mai , 2020

  Rune Zahl-Olsen er familieterapeut i Abup. I mer enn femten år har han interessert seg for hva det er viktig å snakke om med par og familier. Et av temaene er vold. I hans undersøkelse ...

  Les mer
 • Thomas B. Bertelsen 27. september , 2018

  ...

  Les mer
 • Indra Simhan 27. september , 2018

  ...

  Les mer
 • Åshild Tellefsen Håland 5. september , 2018

  Stilling: Enhetsleder FoU, Ph.D og psykologspesialist i Kristiansand Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: aashild.haaland@sshf.no Telefon: 38 07 62 06 / 915 23 438 Kompetanseområde/faglig interesse:   Bakgrunn: Ph.D , psykologspesialist. Mottok ...

  Les mer
 • Reidun Kerlefsen 4. september , 2018

  Stilling: Forskningskonsulent Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: reidun.kerlefsen@sshf.no Telefon: 483 00 832 Kompetanseområde/faglig interesse: Velferdsforvaltning, sosiologi, administrasjon Bakgrunn: Min ...

  Les mer
 • Kathrine Bakke-Pedersen 5. juni , 2018

  Stilling: Phd. kandidat Enhet: FoU enheten Epost: tlf.: Utdanningsbakgrunn: jeg er utdannet sosionom, og har en master ...

  Les mer
 • Bård Bertelsen 9. mars , 2018

  Stilling: Psykologspesialist, PhD-kandidat Enhet: FoU-enheten, Kristiansand og Familieklinikken, Arendal Epost:  Telefon:  Kompetanseområde/faglig interesse: Jeg ...

  Les mer
 • Eli Anne Myrvoll Blomkvist 1. oktober , 2017

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: eli.a.blomkvist@uia.no Telefon:  Kompetanseområde/faglig interesse: Mat ...

  Les mer
 • Dagfinn Ulland 15. april , 2016

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: dagfinn.ulland@sshf.no Telefon: 934 98 749 Kompetanseområde/faglig interesse: Dr.philos, samfunnsvitenskapelig forsker innen religions- og kulturspsykologi og etikk Bakgrunn: Har doktorgrad om kroppslig og ekstatisk spiritualitet ...

  Les mer
 • Kjetil Høyer Jonassen 17. februar , 2016

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: jonassen@ansgarskolen.no Telefon: 400 21 639 Kompetanseområde/faglig interesse: Musikk, musikkteknologi, musikkterapi, undervisning Bakgrunn: Musiker, klaverpedagog, filmviter, Cand.philol. ...

  Les mer
 • Hildegunn Marie Tønnessen Schuff 1. oktober , 2014

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: schuff@ansgarskolen.no Telefon: 988 19 111 Kompetanseområde/faglig interesse: Kultur- og samfunnspsykologi, interkulturell kommunikasjon, migrasjon og integrering, identitet og narrativer, mixed ...

  Les mer
 • Leiv Einar Gabrielsen 28. september , 2014

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: leiv.gabrielsen@sshf.no Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Øko- og naturpsykologi, økoterapi, personlighetspsykologi, ...

  Les mer
 • Anne Freuchen 28. september , 2014

  Stilling: Lege, forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: anne.freuchen@sshf.no Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Bakgrunn: Lege, spesialist i Psykiatri ...

  Les mer
 • Anne Helgeland 25. september , 2014

  Stilling: Forsker, Ph.D og familieterapeut i Kristiansand Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Bakgrunn: Hva er jeg særlig opptatt ...

  Les mer
 • Carina Ribe Fernee 22. august , 2013

  Stilling: Forsker Enhet: Forskning- og utviklingsenheten (FoU) Epost: ...

  Les mer
 • Rolf Rohde 11. august , 2013

  Stilling: Rådgiver Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: rolf.rohde@sshf.no Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse:   Bakgrunn: Hva er jeg særlig opptatt av: Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. ...

  Les mer
 • Liv Larsen Stray 10. august , 2013

  Stilling: Forsker, Ph.D Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Bakgrunn: Hva ...

  Les mer
 • Per Arne Lidbom 9. august , 2013

  Stilling: Forsker, Ph.D, psykologspesialist Enhet: FoU-enheten, Kristiansand, ...

  Les mer
 • Rune Zahl-Olsen 9. august , 2013

  Stilling: Forsker, PhD kandidat, Familieterapeut Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: rune.zahl-olsen@sshf.no Telefon: 38 07 62 34 Kompetanseområde/faglig ...

  Les mer
 • Terje Mesel 9. august , 2013

    Stilling: Forsker, Ph.D Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse:...

  Les mer