Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og utvikling. Vi er pr i dag 16 forskere i ulike stillingsprosenter knyttet til enheten, inkludert 10 Ph.D-kandidater. Grunnen til denne satsingen er  troen på at forskning i egen klinikk bedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr til barn, ungdom og deres foreldre. Tradisjonelt sett har det i liten grad blir forsket på innholdet i behandlingen i Bup’er i Norge og vi ønsker å snu dette. Målet er å dokumentere effekten av behandlingen vi gir til alle som går i behandling på Abup, og hvordan pasientene opplever tilbudet vi gir dem. Både kvantitativ og kvalitativ forskning må til for å nå dette målet. Vi er på god vei, men har enda en vei å gå for at dette målet er oppnådd.
 • Hvor kommer tvangslidelsen fra? 29. januar , 2020

  Åshild Tellefsen Håland og medforfatterne har spurt 15 OCD pasienter om egen oppfatning av årsaken til deres tvangslidelse. Hovedfunnet i artikkelen «Hvor kommer tvangslidelsen fra?» er at mange ser på sine OCD som en mestringsstrategi ...

  Les mer
 • Forskningsmidler til angstprosjekt 29. januar , 2020

  Camilla Oanes står i spissen for et team som skal forske på ungdommers, foreldres og lærerers egen opplevelse av deltagelse i flerfamiliegrupper  for ungdom med angst (RISK). Oanes er tildelt post-doc midler i 3 år ...

  Les mer
 • Et nytt kapittel i friluftsterapi! 25. januar , 2021

  Fernee, C. R. & Gabrielsen, L. E. (2021) Wilderness Therapy. I: N. J. Harper & W. Dobud (Red). Outdoor Therapies: An Introduction to Practices, Possibilities, and Critical Perspectives. New York: Routledge. Vi er stolt over å ...

  Les mer
 • Ungdommers opplevde utbytte etter friluftsterapi 21. januar , 2021

  Emerging stories of self: long-term outcomes of wilderness therapy in Norway Carina Fernee og Leiv Einar Gabrielsen mf. har i en artikkel utforsket ungdommers opplevde utbytte ett år etter deltakelse i friluftsterapi. Delstudien baserer seg på ...

  Les mer
 • Nyhetsbrev fra FoU 2021 26. januar , 2021

  Vi vil med glede dele årets nyhetsbrev fra forskningsenheten til ABUP her ved Sørlandet Sykehus. Nyhetsbrevet kan leses her. ...

  Les mer
 • Rune Zahl-Olsen er opptatt av 11. mai , 2020

  Rune Zahl-Olsen er familieterapeut i Abup. I mer enn femten år har han interessert seg for hva det er viktig å snakke om med par og familier. Et av temaene er vold. I hans undersøkelse ...

  Les mer
 • Tonje H. Stea 1. september , 2021

  Forsker og professor. ...

  Les mer
 • Torstein Stray 1. september , 2021

  Psykologspesialist ...

  Les mer
 • Sophia L.H. Wahlgren 1. september , 2021

  Fagkonsulent ...

  Les mer
 • Sondre Sverd Rekdal 1. september , 2021

  ...

  Les mer
 • Thomas B. Bertelsen 27. september , 2018

  ...

  Les mer
 • Indra Simhan 27. september , 2018

  Indra Simhan, spesialist i barnepsykiatri, jobber som ...

  Les mer
 • Linda Severinsen 27. september , 2018

  Stilling: psykologspesialist – redusert stilling da hun også tar sin PhD Enhet: Familieteam, Kristiansand ...

  Les mer
 • Åshild Tellefsen Håland 5. september , 2018

  Stilling: Enhetsleder FoU, Ph.D og psykologspesialist i Kristiansand Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: aashild.haaland@sshf.no Telefon: 38 07 62 06 / 915 23 438 Kompetanseområde/faglig interesse:   Bakgrunn: Ph.D , psykologspesialist. Mottok ...

  Les mer
 • Reidun Kerlefsen 4. september , 2018

  Stilling: Forskningskonsulent Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: reidun.kerlefsen@sshf.no Telefon: 483 00 832 Kompetanseområde/faglig interesse: Velferdsforvaltning, sosiologi, administrasjon Bakgrunn: Min ...

  Les mer
 • Bård Bertelsen 9. mars , 2018

  Stilling: Psykologspesialist, PhD-kandidat Enhet: FoU-enheten, Kristiansand og Familieklinikken, Arendal Epost:  Telefon:  Kompetanseområde/faglig interesse: Jeg ...

  Les mer
 • Eli Anne Myrvoll Blomkvist 1. oktober , 2017

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: eli.a.blomkvist@uia.no Telefon:  Kompetanseområde/faglig interesse: Mat ...

  Les mer
 • Dagfinn Ulland 15. april , 2016

  Stilling: Forsker Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: dagfinn.ulland@sshf.no Telefon: 934 98 749 Kompetanseområde/faglig interesse: Dr.philos, samfunnsvitenskapelig forsker innen religions- og kulturspsykologi og etikk Bakgrunn: Har doktorgrad om kroppslig og ekstatisk spiritualitet ...

  Les mer
 • Anne Helgeland 25. september , 2014

  Stilling: Forsker, Ph.D og familieterapeut i Kristiansand Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Bakgrunn: Hva er jeg særlig opptatt ...

  Les mer
 • Carina Ribe Fernee 22. august , 2013

  Stilling: Forsker Enhet: Forskning- og utviklingsenheten (FoU) Epost: ...

  Les mer
 • Rolf Rohde 11. august , 2013

  Stilling: Rådgiver Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: rolf.rohde@sshf.no Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse:   Bakgrunn: Hva er jeg særlig opptatt av: [tabby title=»Cristin»] Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og ...

  Les mer
 • Liv Larsen Stray 10. august , 2013

  Stilling: Forsker, Ph.D Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Bakgrunn: Hva ...

  Les mer
 • Rune Zahl-Olsen 9. august , 2013

  Stilling: Forsker, PhD kandidat, Familieterapeut Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: rune.zahl-olsen@sshf.no Telefon: 38 07 62 34 Kompetanseområde/faglig ...

  Les mer
 • Terje Mesel 9. august , 2013

    Stilling: Forsker, Ph.D Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse:...

  Les mer
 • Kari Vik 9. august , 2013

  Stilling: Forsker, Ph.D Enhet: FoU-enheten, Kristiansand Epost: Telefon: Kompetanseområde/faglig interesse: Utviklingspsykologi, kulturpsykologi, ...

  Les mer