• Nyhetsbrev fra FoU 2021 26. januar , 2021

  Vi vil med glede dele årets nyhetsbrev fra forskningsenheten til ABUP her ved Sørlandet Sykehus. Nyhetsbrevet kan leses her. ...

  Les mer
 • Rune Zahl-Olsen er opptatt av 11. mai , 2020

  Rune Zahl-Olsen er familieterapeut i Abup. I mer enn femten år har han interessert seg for hva det er viktig å snakke om med par og familier. Et av temaene er vold. I hans undersøkelse ...

  Les mer
 • Hva er konstruktiv angst i 29. januar , 2020

  Leiv Einar Gabrielsen og hans forskerteam skriver en artikkel der hovedprosjektet er en diskusjon av fenomenet subjektiv angst i behandling i naturen. De vurderer kjønnsforskjeller, gruppeforskjeller, opplevd risiko og forholdet mellom opplevd autonomi og subjektiv ...

  Les mer
 • Parrelasjoner og par- og familieterapi 29. januar , 2020

  Rune Zahl-Olsen var førsteforfatter på tre artikler i 2019. Alle handler de om parrelasjoner og par- og familieterapi. Den første undersøkte bedring av arbeidsfungering etter endt terapi, den andre på fysisk vold blant par og ...

  Les mer
 • Virker tilbakemelding i par og 29. januar , 2020

  Familieteamet i ABUP har i flere år vært med i et forskningsprosjekt der hovedmålsettingen var å undersøke om bruk av tilbakemelding i terapi bedrer utfallet av terapien. Prosjektet er ledet av Terje Tilden ved Modum ...

  Les mer
 • Kostholdsfaktorer viktig for nevroutvikling hos 29. januar , 2020

  Eli Anne Myrvoll Blomkvist skriver at sunne kostholdsfaktorer er viktige for  for barns nevroutvikling allerede ved ett års alder. I artikkelen ble det også funnet en sammenheng mellom varighet av amming og nevroutvikling. Blomkvist, Eli Anne ...

  Les mer
 • Marte Meo bidrar til økt 29. januar , 2020

  Elise Haugland Gill har sammen med Anne Brita Thorød og Kari Vik skrevet en artikkel om foreldres sensitivitet og tilknytning i samspill med sine små barn. Marte Meo filmveiledning er brukt som metode for å ...

  Les mer
 • Diaglogmodellen.no 29. januar , 2020

  Dialogmodellen er en nettressurs til bruk i barnehager i arbeidet for å forebygge mobbing i dialog og samarbeid med foreldre og ble lansert i oktober 2019. Se www.dialogmodellen.no. Dialogmodellen er utarbeidet av prosjektleder Ingrid Lund, ...

  Les mer
 • 3. internasjonale konferanse i IFSW 29. januar , 2020

  Ansatte fra Abup, FoU deltar og bidrar hvert år på internasjonale konferanser. Her rapporteres i korthet fra Abup’s internasjonale engasjement og fra konferansen med tema «Strenghtening Human Relationships for Social, Economic and Political Transformation. Rolf Rohde ...

  Les mer
 • Nyhetsbrev fra FoU januar 2019 22. januar , 2019

  Nyhetsbrev Abup, FoU, januar 2019: Nyhetsbrev FoU Her kommer en oppsummering fra forskningsenheten i Abup fra 2018. I året som er gått er det spesielt tre ting jeg vil framheve. Det ene er at Nevin Harper ...

  Les mer