Friluftsterapi for utsatt ungdom

Friluftsterapi for utsatt ungdom

Forfattere: Gabrielsen, L. E., Eskedal, L. T., Mesel, T., Aasen, G. O., Hirte, M., Kerlefsen, R. E., Palucha, V., & Fernee, C. R. (2018). The effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: a mixed methods evaluation.

Tidsskrift: International Journal of Adolescence and Youth, 1-15.

Denne artikkelen ser på virkningen av Friluftsterapi gitt som behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus. «Frilufsterapi for utsatt ungdom» er et pågående klinisk forskningsprosjekt og i dette arbeidet analyserer vi resultater fra første versjon av Friluftsterapi (vi samler for tiden inn data fra versjon 2, og påbegynner versjon 3 våren 2019).

Effektivitet er i denne sammenhengen i hvilken grad intervensjonen bidrar til ønskede resultater for deltakerne. Valgt metode var Mixed Methods som inkluderte 1) psykometriske pre-, post- og 12-måneders oppfølgingsdata, 2) data på executive funksjoner og 3) data fra intervjuer utført etter intervensjonens slutt og 10 måneder senere.

Resultatene indikerte at gruppegjennomsnitter forblir uendret fra pre- til postdata, men at helsen til deltakerne har bedret seg etter ett år (Cohen’ s d effektstørrelser på ± 0.5). Intervjudataene forteller oss at det for mange tar tid å prosessere erfaringene fra Friluftsterapi, og at det ofte tar mange måneder før virkningen som tilskrives Friluftsterapi er fullt ut internalisert og får innvirkning på deltakernes daglige fungering.

Vi konkluderer med at erfaringene fra Friluftsterapi blir sett på som verdifulle, og bidrar mot bedret helse for mange av deltakerne. Til sist i artikkelen presenterer vi neste versjon av Friluftsterapi som er utviklet på bakgrunn av dette og andre arbeider samt våre egne kliniske erfaringer.

Artikkelen er publisert open access og kan lastes ned her: https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528166

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar