Går annethvert ekteskap i oppløsning?

Går annethvert ekteskap i oppløsning?

Forfatter: Rune Zahl-Olsen

Tidsskrift: Fokus på Familien,nr. 1-2018 (s. 53-73)

EN PROSPEKTIV KOHORTSTUDIE AV SKILSMISSER I NORGE 1886-2013

Artikkelen presenterer en prospektiv kohortstudie med årlig oppfølging av alle gifte personer for hvert år fra giftemål til skilsmisse eller død. Datamaterialet i denne undersøkelsen inneholder alle to-kjønnede ekteskap i Norge fra 1886 til 2013 (2,7 millioner norske ekteskap). Det er det største datagrunnlag på en slik undersøkelse i verden til nå. Artikkelen presenterer ulike mål på skilsmisse, drøfter bruken av dem, presenterer skilsmisseutviklingen i detalj og vurderer mulige påvirkningsfaktorer slik som lovgivning og økning i andel samboerskap. I tillegg presenterer artikkelen hvor mange som trolig kommer til å oppleve skilsmisse i årene som kommer ut fra hvilken kohort de tilhører.

Hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • De aller fleste norske ekteskap varer livet ut. Av alle ekteskapene i denne studien har kun 17 % endt med skilsmisse. Det varierer fra årskull til årskull, men ingen årskull av gifte har opplevd skilsmisse mer enn 1984-kullet. 29 år etter bryllupene har 42,64 % av dem opplevd skilsmisse.
  • Det har vært en stor økning i andelen skilsmisser fra 1950, men trenden har snudd. Andelen skilsmisser har gått ned markant de siste ti årene og en slik nedgang har aldri før skjedd i Norge.
  • Avhengig av beregningsmodell vil mellom 27 % og 40 % av de som giftet seg i 2013 oppleve skilsmisse i løpet av livet.
  • Det ser ikke ut som om lovgivning eller økningen i andel samboerskap har hatt betydelig innvirkning på skilsmisseutviklingen.

Artikkelen kan lastes ned HER

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar