Gjør som Nedre Slettheia skole!

Gjør som Nedre Slettheia skole!

 

 

Hvis du krysser skolegården på Nedre Slettheia skole i langfri, vil du bli overrasket over aktivitetsnivået. Det skjer noe i hvert hjørne av plassen, og det er ikke mange barn/ungdommer som tusler rundt for seg selv.

Hva gjør de på Slettheia for å få til dette?

Jo, de er med i Trivselsprogrammet, et program der elevene selv aktiviserer sine medelever.

–  Dette er ikke et antimobbeprogram, det er et aktivitetsprogram. Aktive barn mobber mindre, og det har vi fått erfare her på skolen, sier Sosiallærer ved Nedre Slettheia skole, Marianne Tånevik.

Hvordan fungerer dette egentlig?

–  Vi har 30 Trivselsledere blant elevene her på skolen. Trivselslederne blir valgt av klassen. De som blir valgt er personer som de andre ser på som inkluderende, personer som tar hensyn, og som blir sett på som positive.  Har man vært involvert i en mobbeepisode, så vil man ikke bli valgt som Trivselsleder. Samtidig så er det selvfølgelig rom for at elever kan forbedre seg, så blir man ikke valgt til Trivselsleder en gang, så kan man kanskje bli det neste gang, sier Marianne.

Hver høst og hver vår velges det nye Trivselsledere. Noen blir valgt på ny etter at de har vært leder et halvår, fordi de andre ønsker det. Dette er tredje periode at Nedre Slettheia skole er med i Trivselprogrammet. I langfri, mandag til torsdag, setter Trivselslederne i gang aktiviteter/leker. Det er tre ledere pr. aktivitet, og det er fem aktiviteter som pågår samtidig. Trivselslederne skal sette i gang leker, de skal forklare reglene, og de skal selv være deltakende. Marianne Tånevik forteller at prosjektet har hatt en utrolig effekt.

–  For det første så har det hatt en utrolig god effekt i forhold til aktivitet ute. Barna er aktive i friminuttene. Det er også interessant å se på hvem som blir valgt til Trivselsledere. Det er ikke nødvendigvis de mest utadvendte elevene som blir valgt. Det kan godt være de som er mer sjenerte, men det er personer som de andre føler seg trygge på. De som blir valgt som ledere vokser utrolig med oppgaven. De får være med på et oppstartkurs på Idda sammen med Trivselsledere fra alle de andre Trivselsskolene i Vågsbygd. Dette kurset ledes av representanter fra Trivselsprogrammet, og ungdommene blir presentert for nye leker de kan bruke i sin jobb som ledere. Det at vi har satt i gang dette gjør at de som tidligere har hatt det vanskelig med å bli inkludert i  lek, og som er usikre, nå helt naturlig blir dradd med i aktivitetene. Alle vet at dersom de ikke finner noen å leke med så kan de alltid gå til en Trivselsleder. En Trivselsleder sier ALDRI nei! Vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre som sier at barna deres har fått en helt nye hverdag, og at friminuttene ikke lenger er så utfordrende som de var.

Trivselsprogrammet er en fantastisk fin ting, avslutter Marianne.

For å lese mer om hva Trivselsprogrammet er, så gå inn på linken under

www.Trivselsleder.no

Relaterte innlegg