Gruppetilbud i friluftsterapi

Gruppetilbud i friluftsterapi

Våren 2013 ble første gruppebehandling i friluftsterapi gjennomført i regi av ABUP under ledelse av Leiv E. Gabrielsen, Gunnar O. Åsen og Carina Ribe Fernee. Friluftsterapi bygger på erfaringer og forskning fra Wilderness Therapy tradisjonen som hovedsakelig er utviklet i USA og Australia. Behandlingsmodellen består enkelt forklart av følgende fire hovedprinsipper: (1) naturen benyttes som terapirom, (2) økt mestringstro gjennom tilrettelagte øvelser, (3) etablering av en terapeutisk gruppeprosess, og (4) individuelt fokus og oppfølging. Målgruppen er ungdommer i videregående skolealder, som har psykiske helseproblemer (depresjon, angst, sosial tilbaketrekking) og som strever med å følge opp skolen.

friluft2 friluft6

Målet med gruppeintervensjoner er å utvikle økt mestringstro, en bedret psykisk og også gjerne fysisk helse, ny innsikt og økt sosial kompetanse. I tillegg vil deltakerne tilegne seg kunnskap i forhold til friluftsliv og det å klare seg ute i naturen. Det er sentralt at erfaringene fra behandlingen skal overføres til andre arenaer i livet og dermed føre til opplevelse av en bedre hverdag og større grad av mestring for disse ungdommene.

Det var ei flott gruppe på i alt 6 ungdommer som fullførte friluftsterapi i vår. Det var en lik fordeling av kjønn, mens 4 av ungdommene kom fra Aust-Agder og kun 2 fra Vest-Agder. Samtlige ble rekruttert fra ABUP og flere av dem hadde gått i individuell terapi (med eller uten familiesamtaler) før deltakelse i gruppen, mens 2 av deltakerne var nyhenviste.

friluft7friluft3

Behandlingsforløpet våren 2013 bestod av 12 heldagssamlinger (4,5 timer), samt 2 turer i tidsrommet januar til juni. Vi gjennomførte forsamtale med den enkelte ungdom i forkant av deltakelse i gruppen. Samtlige dagssamlinger (med unntak av første samling) foregikk ute i naturen; hvor gruppeøvelser, opplæring i friluftsterapi, felles matlaging, gruppeterapi og individuelle samtaler fylte tiden. I mai ble det gjennomført to overnattingsturer. Første turen var på tre dager og gikk til Oggevatn-området. Siste turen var på fire dager med utgangspunkt i friluftsleiren på Gåseflå. I juni ble det gjennomført en avslutningssamling, og i september holdt vi en oppfølgingssamling tre måneder etter endt gruppetilbud.

Tilbakemeldingene fra ungdommene er positive både når det gjelder psykisk, fysisk og sosialt utbytte av gruppetilbudet. De sier også at det var godt å tilbringe tid ute i naturen, samt at de har gjort seg mange nyttige erfaringer og lært nye ting om seg selv. De vil anbefale friluftsterapi til andre ungdommer som strever med psykiske helseproblemer. Én ungdom uttalte at det var ”den beste våren noensinne!”.

friluft5friluft1

Våren 2014 vil det bli gjennomført to gruppeforløp i friluftsterapi med oppstart i mars. Friluftsterapi vil da prøves ut som et selvstendig behandlingstilbud i dette tidsrommet og vil ledsages av forskning. Behandlingsforløpet vil bestå av 10 dagssamlinger og hele 3 overnattingsturer på henholdsvis 3, 4 og 5-6 dager. Rekrutteringen starter senere i høst.

For mer informasjon, ta kontakt med: Leiv E. Gabrielsen, Gunnar O. Åsen eller Carina Ribe Fernee.

av: Carina Ribe Fernee

Relaterte innlegg