Hva er konstruktiv angst i friluftsterapi ?

Hva er konstruktiv angst i friluftsterapi ?

Leiv Einar Gabrielsen og hans forskerteam skriver en artikkel der hovedprosjektet er en diskusjon av fenomenet subjektiv angst i behandling i naturen. De vurderer kjønnsforskjeller, gruppeforskjeller, opplevd risiko og forholdet mellom opplevd autonomi og subjektiv angst.

Hva er konstruktiv angst i friluftsterapi ?

Artikkelen beskriver dag-til-dag endringer i opplevd angst hos 33 ungdommer i friluftsterapi. Dette fenomenet er viktig fordi vi fra klassisk psykologi vet at personlig vekst og transformasjon har best vilkår når vi opplever en viss aktivering; at vi befinner oss et sted imellom kjedsommelighet og panikk.

Hver morgen gjennom hele behandlingsforløpet fylte deltakerne ut state-delen av State-Trait Anxiety Questionnaire. På denne måten kunne vi se utvikling og endringer i subjektivt stress og uro, både på individ- og gruppenivå, ettersom behandlingen skred frem.

I friluftsterapi er det en gradvis økning av de praktiske og psykososiale kravene til deltakerne. Likevel ser vi en gjennomsnittlig reduksjon i opplevd angst mot slutten av behandlingen, og det er signifikant reduksjon i angst fra de første til de siste dagene. De individuelle forskjellene er store, og gutter rapporterer betydelig lavere angst enn jenter.

Artikkelens hovedprosjekt er en diskusjon av fenomenet subjektiv angst i behandling i naturen. Vi vurderer kjønnsforskjeller, gruppeforskjeller, opplevd risiko og forholdet mellom opplevd autonomi og subjektiv angst. For terapeuten er fortløpende tilbakemeldinger på subjektiv angst hos pasienten klinisk nyttig fordi man da kan foreta kontinuerlige (mikro)justeringer i intervensjonen slik at deltakeren forblir i optimal aktiveringssone og dermed gjør behandlingen så effektiv som mulig.

Link; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388119303299

Gabrielsen, Leiv Einar; Harper, Nevin; Fernee, Carina Ribe.
What are constructive anxiety levels in wilderness therapy? An exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice 2019 ;Volum 37. s. 51-57
SSHF

Forfatter: Leiv Einar Gabrielsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar