Hva er Stic?

Hva er Stic?

Forskning på familiebehandling i Abup

Familieteamet har i flere år vært involvert i et forskningsprosjekt hvor et online tilbakemeldingssystem har stått sentralt. Systemet går under navnet STIC og står for Systemic Therapy Inventory og Change. Grunnen til at vi har ønsket å prøve ut et slikt system er at forskning har vist at ikke alle får det bedre selv om de får terapi.

Skrevet av Rune Zahl-Olsen

Noen får det til og med verre. Forskning har også vist at vi som terapeuter ikke er spesielt flinke til å se når vi ikke klarer å hjelpe. Tilbakemeldingssystemet er derfor blitt anbefalt. Pilotprosjektet ble avsluttet for et år siden og over 200 personer som kom for å få hjelp av terapeutene i familieteamet svarte på spørsmålene. Disse data blir nå analysert sammen med data fra pasienter på senter for familie og samliv ved Modum bad og Ålesund familiekontor. Det viser seg at STIC har fungert og at mange opplever det som nyttig.

Det innsamlede data vil også hjelpe oss å forstå  hva som kjennetegner dem som får hjelp hos oss, samt i hvilken grad de har fått hjelp. Familieteamet er nå del av en større studie sammen med Modum Bad og Drammen/Kongsberg familiekontor og tre steder i USA. Det er en såkalt RCT studie (RCT = Randomized Controlled Trial) hvor vi ønsker å finne ut av flere ting. Blant annet om det å få online tilbakemeldinger i terapi hjelper oss å hjelpe bedre, hvem vi klarer å hjelpe mest, hvem vi ikke klarer å hjelpe, på hvilken måte relasjonen til oss har betydning for terapien osv. STIC-systemet er slik at de som er med på å bruke det kan logge seg inn fra sin PC, nettbrett eller telefon og svare på spørsmål før de kommer til samtalene her i Abup. Dersom det er en ungdom mellom 12 og 18 er det spørsmål om hvordan de har det selv, i familien og hvordan de opplever terapien og terapeuten. Flere sier at det er lettere å si ifra når man gjøre det på en pc i stedet for direkte i samtalen. For de voksne er det også spørsmål om det parforhold de er i og hvordan de er bekymret for sine barn. Den informasjonen vi får gjennom svarene bruker vi som terapeuter til å følge med på utviklingen i familien. Blir det bedre og bedre, eller er det slik at noen opplever at det blir lettere, mens andre i familien får det mer vanskelig, eller er det rett og slett slik at vi gjør ting enda mer vanskelig for familien? Svarene blir tilgjengelige for terapeutene umiddelbart når de er svart på og disse kan vises som grafer i timen. Man kan da for eksempel se hvordan alle i en familie opplever å være i den familien. Familien kan da sammen med terapeutene snakke om hva som er forskjellige og hva som er likt. For oss som terapeuter er dette viktig informasjon og vi tror at dette vil hjelpe oss å hjelpe flere på en bedre måte. Svarene som gis på nett er ikke mer gyldige enn de som gis i timen, men er i tillegg og hjelper oss å ha flere perspektiver i hodet på en gang. En annen side er at dersom vi skulle stilt alle de spørsmålene til hver enkelt i en familie ville det blitt en svært lang samtale. Det at vi får svar i forkant av hver samtale gjør at forskerne kan få vite mer om hva som skjer underveis i terapi. Er det for eksempel slik at når en mamma og pappa krangler mindre får barna også færre problemer på skolen?

Vi kan videre undersøke hvor viktig det er at terapeutene klarer å forstå familiens mål med terapien, eller hvor viktig det er at de opplever at terapeutene bryr seg om dem. Kunnskap om dette vil kunne hjelpe oss til å forstå mer om den terapi vi gir og dermed vil vi forhåpentligvis også bli bedre i stand til å hjelpe dem som kommer til oss.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar