Hva er TVERS?

Hva er TVERS?

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien.

Teamet er satt sammen av terapeuter fra Abup, DPS (Distriktspsykiatrisk senter for voksne) og Familiekontoret. Dette for å dekke et bredt kompetanseområde. Seksuelle krenkelser er hendelser som berører hele familien. Alle kan få hjelp, både barn/ungdom og voksne/familie. Behandling i Tvers skjer alltid i samarbeid med barneverntjenesten.

Tvers er et spesialisert tilbud. Det betyr at det er et fast team som har opparbeidet seg god kompetanse på dette området. Tilbudet kan ofte startes ganske fort. Tilbudet er gratis og frivillig.

Det er barneverntjenesten som henviser til Tvers. Henvisningen sendes til ABUP, som har ansvar for organisering av Tvers-teamet. For å få et tilbud fra Tvers, er det en forutsetning at familien samtykker til åpen dialog mellom barneverntjenesten og Tvers. Når saken avsluttes i Tvers, sendes en rapport (epikrise) som oppsummerer samarbeidet i saken, til barneverntjenesten.

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar