Arendal

Arendal har ansvar for Østre Agder regionen. Dette omfatter kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Risør, og i tillegg Iveland, Birkenes og Lillesand.

Ungdomsklinikken har ansvar for hele Agder.

Abup i Arendal er samlokalisert på Klinkenberg, rett ovenfor sykehuset, og er delt inn i tre enheter:

Familieklinikken holder til i Klinkenberg 4b.
Telefon 37 07 50 23

Poliklinikken holder til i Klinkenberg 4. Poliklinikken har også eget kontor og mulighet for å tilby samtaler i Lillesand.
Telefon 37 07 50 00

Ungdomsklinikken holder til i Sykehusveien 2.
Telefon 37 07 51 50