Ungdomsklinikken

Ungdomsklinikken (UK) er en 7 døgnspost med 6 senger for ungdom i alderen 13 - 18 år. Posten dekker hele Sørlandet sykehus HF området (Agder) og er lokalisert i Arendal.

Ungdomsklinikken har både planlagte innleggelser og akutt hjelp funksjon (ØH). Akutt hjelp er ofte en kort innleggelse hvor en har fokus på stabilisering, i forhold til søvn, ro og hvile, og hvor en har mulighet til å observere og vurdere videre behandlingsbehov. En planlagt innleggelse har ofte en varighet på 3 - 4 uker, hvor en vanligvis blir permitert/reiser hjem i helgene. Noen psykiske problemer trenger lengre behandlingstid enn 3 - 4 uker.

Ungdomsklininikken gir et tilbud til ungdom i alderen 13 - 18 år som strever med: 

  • Psykose
  • Depresjon/suicidalitet
  • Alvorlig personlighetsforstyrrelse/selvskading/destruktiv atferd
  • Alvorlige svingninger i stemningsleie
  • Alvorlige spiseforstyrrelser

Flere av disse tilstandene kan være i kombinasjon med rusproblematikk.

Når du trenger en seng, innleggelse, døgnpostLes mer i blogginnlegget: Når det du trenger er en seng - om innleggelse i døgnpost

Hvem er vi? 

På avdelingen møter du fagpersoner som har ungdom med psykiske vansker som sitt kompetansefelt. Vi har god erfaring med å arbeide sammen med ungdommer som strever på ulikt vis. Ved en planlagt innleggelse vil du ha kontakt med en ansvarlig behandler som er enten lege eller psykolog. Du vil også samarbeide tett med 2 miljøterapeuter som følger deg gjennom hele oppholdet. Før en planlagt innleggelse, vil vi ha et eller flere møter/forvern der vi vil drøfte, vurdere og finne ut om du er motivert for å ta imot hjelp. Vi må også ta stilling til om vi kan gi deg den hjelpen du ønsker og at dette kan være bra for deg/du kan ha nytte av den. Til dette møtet/forvernet vil du bli innkalt sammen med dine foresatte. Under opphold får du tilbud om å gå på vår interne skole, SMI-skolen, som er en viktig samarbeidspartner og en del av behandlingen som blir gitt under oppholdet vårt. Noen ungdommer kan gå på sin vanlige hjemmeskole hvis det blir vurdert som det beste. Ungdommer innlagt hos oss får eget rom med bad. Dersom du er aktiv på fritiden, prøver vi å legge til rette for at du kan fortsette med aktivitetene dine under oppholdet. Les mer i brosjyren vår: Les mer i brosjyren vår: ungdomsklinikken-abup-brosjyre  
Ansatte