Hvor kommer tvangslidelsen fra?

Hvor kommer tvangslidelsen fra?

Åshild Tellefsen Håland og medforfatterne har spurt 15 OCD pasienter om egen oppfatning av årsaken til deres tvangslidelse. Hovedfunnet i artikkelen «Hvor kommer tvangslidelsen fra?» er at mange ser på sine OCD som en mestringsstrategi for å takle vanskelige følelser og situasjoner.

Hvor kommer tvangslidelsen fra?

Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på årsaker i behandlingen av de som sliter med tvangslidelse eller OCD. I denne kvalitative studien blir 15 OCD-pasienter spurt om deres egen forståelse av hvorfor de utviklet OCD. Deltakerne hadde alle gjennomgått gruppeterapi for OCD for 5-11 år siden. Hovedfunnet var at mange så på sin OCD som en mestringsstrategi for å takle vanskelige følelser og situasjoner. Det ble en måte å takle hjelpeløshet, kaos og usikkerhet på. Flere snakket om at det ble en måte å få kontroll på noe som man ikke hadde så god kontroll på. Et annet funn var at flere deltakere ga uttrykk for at det kunne oppleves som trøstende og meningsfullt å ha en forståelse av hvorfor de utviklet en tvangslidelse. Det lettet symptomene og gav en bedre selvfølelse. Flere var imidlertid ambivalent til hvor mye fokus det burde være på årsaker i behandlingen av OCD. Noen savnet mer fokus på årsaker, mens for andre var det ikke viktig. I artikkelen blir mulige forskningsmessige og kliniske implikasjoner av disse funnene diskutert.

Haaland, A. T., Launes, G., Sunde, T., Himle, J. A., Vogel, P. A., Haaland, V. Ø., & Walseth, L. T. (2019). Where did my OCD come from? A qualitative exploratory study. Scandinavian Psychologist, 6, e12. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.6.e12

Forfatter: Åshild Tellefsen Håland

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar