Hvordan lese det gamle testamentet

Hvordan lese det gamle testamentet

Hallvard Hagelia er i dag professor emeritus i systematisk gammeltestamentlig teologi ved Ansgarskolen i Kristiansand.

Han har vært en flittig akademisk foreleser og forfatter, og gjennom mange år preget avisspaltene med kloke, lærde og av og til omstridte kommentarartikler om Bibelen, Midt-Østen og Israel.

«Hvordan leve det gamle testamentet» er preget av at manuskriptet er sammensatt av en kombinasjon av forelesninger for studenter og nyskrivinger. Dette redegjør imidlertid forfatteren godt for og han gir oss en akademisk fundert, nøktern innføring i Det gamle testamentets svimlende beskrivelser av tilblivelsen (Genesis), slektshistorie, offerviljen, Guds vrede, Konge-Krønikerne, Jobs kamp og lidelse, Profetene, Salmene, Høysangen, bare for å nevne noe i det enorme tids og innholdsmessige spennet i Det gamle testamentets 33 bøker.

For en ikke-teolog har dette vært en lærd og pedagogisk godt gjennomført innføring i en kjent, men også for mange, svært ukjent verden.

Hagelia argumenterer godt for å forstå kraften i Det nye testamentet i lys av Det gamle. De fantastiske fortellingene om Abrahams gudstro og offervilje, den Babelske forvisning, Josefs evner og tilgivelse.

Salomos poesi og klokskap har gjennom «alle tider» preget og formet menneskers tro, håp, vilje og evne til hat, fortvilelse, samhold og kjærlighet.

Derfor er denne innføringen i Det gamle testamentet viktig. Den bidrar til innsikt og stimulerer til fordypning i flere aspekter ved «bøkenes bok» som fremdeles er duggfriske og aktuelle for vår tid.

Forsidebildet er hentet fra Cappelen Damm: Hvordan lese det gamle testamentet

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar