Hvorfor satser Abup på kultur?

Hvorfor satser Abup på kultur?
abup, dagfinn

Dette er en bildetekst

ABUPs kultursatsing er ikke ny. Personalturer til øya Lesbos med forelesninger om gresk filosofi og kobling til terapi, er et eksempel. Terapeuter som har arbeidet med flerkulturelle spørsmål og tatt i bruk kunst i behandling, er et annet. Satsing på kultur, kunnskap og helse (KKH) er et program som er gjennomført blant personalet ved ABUP over en årrekke. Sykehustalkshowet Nesten Helg er også kjent for å integrere det kunstneriske i formidlingen av sentrale temaer i feltet psykisk helse. I de siste årene er det satset på kultur som et eget virksomhetsområde og forskere er opptatt av kulturforskning i ulike sammenhenger.

Men hva er kultur? Begrepet omtales som et av språkets mest kompliserte ord. Allerede på 1950-tallet ble det foretatt en innsamling av 162 ulike definisjoner av kultur. Kultur omtales som noe generelt, noe vi har felles og som en sektor i samfunnet. Kultur forstått generelt handler om et folks kultur eller en gruppes kultur. Denne form for kultur kan være noenlunde stabil, men også i stadig endring. Sektorforståelsen av kultur handler om natur, kunst, kulturliv og kulturelle ytringer i ulike former.

ABUPs kultursatsing omfatter både det generelle og sektorforståelsen av kultur. En er opptatt av å forstå menneskers kulturelle bakgrunn enten de kommer fra Evje, Risør eller Somalia. Det kan være avgjørende å ha et minimum av kulturell kompetanse i møte med mennesker uansett etnisitet, kulturell og religiøs bakgrunn. ABUPs kultursatsing anser natur, kunst og kulturelle ytringer som helsefremmende og helseforebyggende og som viktige mestringsressurser for mennesker som sliter. Derfor satser ABUP på kultur.

Dagfinn Ulland, Forskningsleder i Abup

Relaterte innlegg