iGen

iGen

På mange måter står Louvs bok fra 2005 som et fyrtårn, en veiviser for Jean M Twenges bok «iGen – why todays superconnected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood (and what that means for the rest of us)»

I denne boken av Jean M Twenge som er professor i psykologi ved Universitetet i San Diego gjør hun en beskrivelse av tiden før og etter smarttelefonen. Jean M Twenge har publisert over 120 vitenskapelige artikler og har også skrevet to populærvitenskapelig bøker tidligere; «Generation Me» og «The Narcissism Epidemic» og i tillegg «The Impatient Woman´s Guide to Getting Pregnant».

Hun har også blitt behørig dekket av så store nyhets- og journalistikkmagasiner som Atlantic Newsweek, New York Times, USA Today og Washington Post. Hun har vært på Good Morning America etc. Hun har selv 3 døtre, hun kaller «iGen daughters» og er fascinerende på hvordan hun beskriver generasjonen født etter 1995 som vokste opp med smarttelefoner, hadde en Instagrambruker før de starter på ungdomsskolen og som ikke husker tiden før internett. De er forskjellige fra en hver generasjon tidligere, de er allerede 1 av 4 amerikanere, de er generasjon iGen og de har kommet. Hun beskriver med belegg i tilsynelatende overbevisende forskning om hvordan denne generasjonen vokser opp mer engstelige, med større fare for å få depresjoner og også med større selvmordsrisiko, men også mye mer tolerante og egentlig mye tryggere enn noen generasjoner tidligere i historien. De holder seg langt på vei unna tidligere tenåringesfristelser som sex, drugs & rocknroll. Men de unngår altså voksenansvar Forde de på mange måter også er «curlingbarn». De er åpne, tolerante, men altså engstelige, og med mye større tendens til selvkritikk og depresjon.

Jean M Twenge gir en svært overbevisende argumentasjon for at vi må lære denne generasjonen å kjenne på deres premisser og hvordan internett og sosiale medier preger denne generasjonen vesentlig. Det er ikke bare negative aspekter som isolasjon og negativt selvbilde som preger nasjonen av smartphoner/internett/shamephones, men også en økende demokratiseringstendens, ikke minst toleransen mot annerledeshet og for mangfold.

Det er nå dette må forstås, det er nå vi må skjønne iGen-generasjonen og det er nå vi må interagere med klokskap og ikke arroganse, autoritære holdninger eller ignoranse. Rammesetting er nødvendig, men også en mye mer dyptgående analyseforståelse av iGen generasjons bygget på dyp teknisk kunnskap, men også menneskelig kunnskap om hvordan identitet dannes og skapes og utvikles i dette landskapet. Dette er sannsynligvis en av de viktigste bøkene for å ha nøkler til å forstå generasjonen etter 1995, generasjonen som ikke kjenner en tilværelse uten internett og sosiale medier.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar