Indra Simhan

Indra Simhan
Indra Simhan

Indra Simhan, spesialist i barnepsykiatri, jobber som overlege og PhD-kandidat i sped- og småbarnsteamet, ABUP Kristiansand. Hennes interessefelt er sped- og småbarns utvikling og psykiske helse, og forbindelsen den har til de voksnes fungering, spesielt personlighetsforstyrrelser. Indra har utdanning i psykoanalytisk terapi med barn, mentaliseringsbasert individualterapi og Marte Meo videoveiledning. Hennes pågående PhD-studie undersøker videobasert veiledning for foreldre med mentaliseringsvansker. Hun foreleser om nevrobiologiske aspekter av samspill og regulering, og binder sammen perspektiver fra Schore, Porges, Bromberg og andre til en presentasjon som er rettet ikke kun mot hjernebarken.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar