Invitasjon til Kick Off leir 2017 på Knaben

Invitasjon til Kick Off leir 2017 på Knaben

 Invitasjon til å delta på Kick Off 2017 – En leir med mening

Kick off er en leir som går over fem dager for ungdom som selv opplever å ha det vanskelig, eller som har en i familien som sliter psykisk og/eller med rusavhengighet.

Innhold:

Det blir mange spennende aktiviteter å velge mellom, i tillegg til at vi snakker om temaer som deltakerne er opptatt av. Leirstedet har også svømmehall, ballbaner, gymsal og kanoer.

Aldersgruppe: 8. til 10. klasse

Tid: 26.-30. juni

Sted: Knaben leirskole (www.knabenleirskole.no )

Pris: kr. 490,- (beløpet faktureres i mai)

Påmeldingsfrist: 28. april. (fyll ut vedlagte skjema) og send til: inger.veting@redcross.no eller postadresse: Vest-Agder Røde Kors, Vesterveien 6, 4616 Kristiansand. Merkes: Kick Off 2017.

NB! Etter påmelding vil du som ikke har vært med før, sammen med dine foreldre/foresatte, evt. behandler møte en leder fra leiren,

Senest 15. mai vil du få endelig beskjed om du kommer med på leiren. Det vil også bli en samling for alle leirdeltakerne og deres foresatte. De som kommer med på leiren vil få mer informasjon om dette.

Invitasjon til leir: Invitasjon Kick Off leir 2017 Kristiansand

Påmeldingsskjema: Påmelding Kick Off 2017 Kristiansand

Dersom det er noe du lurer på kan du kontakte:

Gro Anita Kåsa Poulsen (Abup), tlf. 482 08 825

Lindis Bakke Heier (Kristiansand kommune), tlf. 918 86 705

Inger Terese Væting (Røde Kors), tlf. 38 12 14 08

Per Øyvind Lindgren (Søgne kommune), 417 32 731

Arrangør:

Abup v/Sørlandet Sykehus, Røde Kors, Kristiansand kommune, Søgne kommune, Blå Kors og Alarm

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar