Invitasjon til lansering av tv-serien «Psyken vår»

Invitasjon til lansering av tv-serien «Psyken vår»

Du inviteres herved til lansering av programserien «Psyken vår»
fredag 9. september kl. 19-21 i Sal 5, Fønix Kino, Kristiansand

Arrangementet blir åpent for alle interesserte. Men helt spesielt inviterer vi:

Medvirkende
Produksjonsteamet
Alle som har deltatt i utviklingsarbeidet
Cultiva
Sørnorsk Filmsenter – Kilden Dialog
KickOff – Mental Helse – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
og fylkeshelsesjefene i de to Agderfylkene

Påmelding til epost: gro.poulsen@sshf.no eller SMS: 48208825

Det begynte som en undring under et gjensyn med Trond Viggos barneTV-programmer om «Kroppen». Kommunikasjonsrådgiver i Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse i Sørlandet sykehus), Gro Anita Kåsa Poulsen, så at programmene engasjerte barna hennes like mye som de hadde engasjert henne selv. Hun tenkte:

Hvorfor finnes det ikke programmer som fokuserer det friske og normale om psyken vår?

To år senere er TVserien klar til sendestart. Mange enkeltpersoner og fagmiljøer har vært engasjert i utviklingen av en fortelling som har til ambisjon å vinkle motsatt av det som vanligvis preger filmer og TVprogrammer om psyken. Dette skulle ikke handle om problemer, lidelse og «uhelse», men om hva psyken er, hvordan den utvikler seg – og ikke minst – hva som er kjernen i god og sterk psykisk helse?

Resultatet har blitt åtte fokuserte egenskaper: God psyke er å være trygg, selvstendig, aktiv, sosial, tydelig, nær, kreativ og helhetlig.

Derfor fikk TVserien åtte programmer – et om hver av disse egenskapene. Kjente og ukjente fagpersoner har gitt sine bidrag – men først og fremst er det en spennende gruppe ungdommer som har skapt fortellingen gjennom å dele av sine livserfaringer.

Den 19. september starter utsendingen av programmene på TV Agder og på www.abup.no. Selvsagt blir det interessant å se responsen – både fra målgruppen (ungdom +/- 16), fagmiljøene innen helse, fagmiljøene innen film og TV – og byutviklerne som har støttet produksjonen økonomisk. Men før vi venter på den, skal vi unne oss en aldri så liten feiring:

Vel møtt!

Hilsen Karl Erik Karlsen, avdelingssjef Abup.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar